Allah’ın Dünya Semasına İnmesi ve Peygamberimize Salat Okunmadan Edilen Duaların Allah’a Ulaşmaması

Allah’ın Dünya Semasına İnmesi ve Peygamberimize Salat Okunmadan Edilen Duaların Allah’a Ulaşmaması

Rivayetlerde Allah’ın dua edenlere icabet etmek üzere her gece gecenin son üçte biri girince dünya semasına indiği iddia edilmiştir.[1] Yine peygamberimizin“Dua sema ile arz arasında durur. Bana salat okunmadıkça, Allah’a yükselmez.”[2] “Birisi bana selam verdiği zaman ona karşılık vermem için Allah ruhumu bana iade eder.”[3] “Hiçbir peygamber, cennetteki makamını görmeden kabzolunmaz. Bundan sonra hayatı devam ettirilir veya öbür dünyaya gitme hususunda muhayyer (seçimine) bırakılır.”[4]dediği iddia edilmiştir.

 

Dua ve tövbelerde Allah ile kul arasında hiçbir vasıta yoktur. Kul, halini doğrudan Rabbine arz eder. Peygamberimizi Allah ile kulu arasına sokmaya çalışmak ve ona salavat okumadıkça yapılan duanın Allah’a ulaşmayacağını iddia etmek, bunca Kur’an ayetini hiçe sayarak iftira etmek demektir. Yine peygamberimize kendisine verilen selama karşılık vermesi için ruhunun iade edildiği ve peygamberlerin dünyadayken cennetteki makamlarını gördükleri iddiaları da temelsiz rivayetlerdir.

 

[1]        Buhari, Tevhid 35, Teheccüd 14, Da’avat 13; Müslim, Salatu’l-Müsafirin 166, (758); Tirmizi, Da’avat 80, (3493); Ebu Davud, Salat 311, (1315).

[2]        Tirmizi, Salat 352, (486).

[3]        Ebu Davud, Menasik 100, (2041).

[4]        Buhari, Megazi 83, 84, Tefsir, Nisa 13, Marda 19, Da’avat 29, Rikak 41; Müslim, Fezail 87, (2444); Tirmizi, Da’avat 77, (3490).

 

Kaynak: Allah’a Öğretilen Din – Emre Dorman

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir