Allah Neden Yemin Ediyor ?

Allah Neden Yemin Ediyor ?

Sorunun Detayı:

Birçok ayette Allah’ın bir şeyler üzerine yemin ettiğini görmekteyiz. Örneğin şu ayetlerde:  Tarık 1,Tarık 11,  Fecr 1, Tekvir 15, Lokman 12…

Peki Allah neden yemin ediyor ?

Ateistlerin iddiası:
Bu yeminler, kafa kurcalamayacak gibi değildir. Peki, her şeyi yaratan bu sonsuz kudret niçin yemin etmeye ihtiyaç duyar? Yoksa inandırıcılığı mı azdır ayetlerin? Bu yeminlerden açık bir şekilde Kuran’ı yazan kişinin bir insan olduğu anlaşılmaktadır. Yemini insanlar eder ve Kuran’ın yazarı insanları inandırmak için sürekli yemin ediyor.

Cevap:

Dil açısından bir cevap:

Evet Allah birçok ayette yemin etmektedir. Dikkat ederseniz yeminlerin büyük bir kısmı sure başlarında geçmektedir.Yeminin Arapça’da Türkçe’de olduğu gibi sadece inandırma fonksiyonu yoktur. Arapça’da yemin aynı zamanda dikkat çekmek için kullanılır. Allah’ın Kuran’da sıkça yemin etmesinin sebebi konuya dikkat çekmek istemesidir. İddia edildiği gibi insanları inandırmak için değil. Zaten Kuran’a göre körü körüne inanmamız beklenmediği için böyle olması saçma olurdu.

Yeminin dikkat çekmek için kullanıldığı mesela Fecr suresinin 5. ayetinden çok rahat bir şekilde anlaşılmaktadır:  “akıl sahipleri için bunda bir yemin var

Bu ayetteki yemin kelimesini boş bırakıp doldurmaya çalıştığımızda hangi anlamda kullanıldığı belli oluyor:

“akıl sahipleri için bunda bir …X… var”

X için en uygun kelime ”işaret’tir”

Demek ki yemin dikkat çekmek için kullanılıyor. Mesela Necm suresinin 1. ayetinde ”yıldızlara andolsun” diye geçer. Bu ifade ”üzerinde durulması gereken şeye(yıldıza) dikkat” manasında kullanılıyor. Türkçe’deki gibi burda inandırmayı güçlendirme fonksiyonu yoktur.

Mantıksal açıdan bir cevap

Şimdi bu iddianın geçersiz olduğunu iki örnekle gösterelim.
  • 1. insan sözüyse yemin beklemediğimiz yerde yemin edilmesi tutarsızlığı
  • 2. insan sözüyse yemin beklediğimiz yerde yemin edilmemesi tutarsızlığı
1) Birçok surenin daha henüz başında bile bir şey üzerine yemin edilir.Çoğu surede daha henüz başında yemin edilmesi yeminin maksatının insanları inandırmaktan ziyade dikkat çekmek istenmesi olduğunun göstergesidir.
Bu surelerden biri ‘asr’ suresidir. Bu sure şu şekilde yeminle başlıyor: ”Asr”a (zamana) andolsun ki insanoğlu zarardadır.” ve bu sure ”şu ..şu… insanlar hariç” diye devam ediyor.Burda ortada inandıracak bir şey yokken neden zamanın (inandırmakla uzaktan yakından alakası olmayan bir şeyin) üzerine yemin edilerek insanları inandırmaya çalışılsın ki??
Burda bir inandırma durumu yoktur. Zaman çok değerli bir şey olduğu için zamanın üzerine yemin ediliyor. Eğer ateistlerin iddia ettiği gibi olsaydı bu ayette yemin edilmesi beklenmezdi.
2.) Kuran’ın indiği dönemde Mekke sokaklarında ‘Muhammed kendisi ayetler uyduruyor’ diye söylentiler çıkmıştı. Zaten sürekli peygamberimizin yanına gelip ”Muhammed’ itiraf et işte bu kitabı sen uydurdun” gibi iftiralarda bulunurlardı. Bu hadiseler üzerine şu ayet iniyor:

”Yoksa, «Onu (Kur’an’ı) kendisi uydurdu» mu diyorlar? De ki: Eğer doğru iseniz Allah’tan başka çağırabildiklerinizi (yardıma) çağırın da siz de onun gibi uydurulmuş on sûre getirin.” (Hud suresi 13. ayet)

Şimdi kendini peygamberimizin yerine koyun. Ya da işte birinin sizin o kişinin telefonunu çaldığını iddia ettiğini düşünün. Bu durumda insan doğal olarak nasıl bir tepki verir? ”Vallahi ben çalmadım” şeklinde bir tepki verir değil mi? Fakat kafirlerin bu iddiasının üzerine inen ayete baktığımızda kesinlikle hiçbir şekilde yemin edilmediğini görüyoruz. Halbuki ateistlerin mantığına göre bu ayette şöyle ifadeler yer alması gerekirdi: ”And olsun ki bu Muhammed’in sözü değildir” ya da ”And olsun bu Allah katındadır”.

Ateistlere yemin beklediğimiz halde peki bu ayette neden yemin yok diye sorabiliriz. Konuya tarafsız bakan her insan bunları sorgulaması gerekir.

Sonuç

Gördüğünüz gibi bu iddialar bir takım çarpıtmalardan öteye geçmiyor. Arapça ve Türkçe’de yemin etme arasında farklar vardır.  Yemin Türkçe’de sadece inandırmayı güçlendirmek için kullanılırken Arapça’da dikkat çekmek için de kullanılıyor. Allah dikkat çekmek istediği yerlere/yerlerde yemin ediyor.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir