Kuran’a Göre Evren 6 Günde mi Yaratılmıştır?

Kuran’a Göre Evren 6 Günde mi Yaratılmıştır?

Sorunun Detayı:

Kaf suresinin 33. ayetinde şöyle yazıyor: ”Andolsun biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık” (diyanet meali). Bu ayete göre şimdi evren gerçektende 6 günde mi yaratılmıştır ? Peki bu doğruysa bu ayet bilimle çelişmiyor mu ?

Ateistlerin iddiası:
Kur’an’da evrenin 6 günde yaratıldığı yazmaktadır. Halbuki bilim bize bunun çok daha uzun bir süreç olduğunu gösteriyor. Bilime göre evrenin yaşı 13,7 milyar yıldır. Kur’an’daki yaratılış bilimle çelişmektedir. Bu yüzden Kur’an asla Allah kelamı olamaz.

Cevap:

Kur’an evrenin 6 (24 saatlik)günde yaratıldığını söylemez. Gün kelimesinin Arapça karşılığı ”yevm”dir. Bu söz konusu ayette kullanılan kelime de ”yevm”dir. Bu kelimenin sözlük anlamları şu şekildedir: 24 saatlik gün , dönem , çağ ve zaman.[1] Dileyenler kendisi Müslüman bile olmayan Arapça uzmanı Alman profesör ”Hans Wehr”in yazmış olduğu sözlüğe de bakabilirler: Klasik Arapça sözlüğü: The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic, sayfa 1110.[2]

 

Eğer ”dönem” anlamını sözlükler doğruluyorsa ve bu anlam başka ayetler ile çelişmiyorsa bu anlamı kullanmakta hiçbir sakınca yoktur. Bu durumda Kur’an’a göre evren 6 günde değil de 6 dönemde yaratıldığını söyleyebiliriz.

 

Sadece sözlüklerde değil, Kur’an’dan da ”yevm” kelimesinin sadece 24 saatlik bir gün anlamına gelmediği çok rahat bir şekilde anlaşılıyor. Mesela (24 saatlik) cuma günü Kur’an’da Cuma suresinin 9. ayetinde  ”yevmil cumuati” diye geçiyor. Fakat aynı yevm kelimesi başka bir ayette sonsuz bir zaman birimi için de kullanılmaktadır. Kaf suresinin 34. ayetinde sonsuzluk günü anlamına gelen ”yevmul hulûd” kelimesi kullanılıyor. Eğer yevm sadece 24 saatlik bir gün olsaydı asla sonsuzluk ile birlikte kullanılmazdı.

 

Ayrıca daha iyi bir örnek olarak, Secde Suresi’nin 5. ve Mearic Suresi’nin 4. ayetlerini sınabiliriz. Bu iyi ayet hem zamanın izafiliğine işaret etmekte, hem de “yevm” kelimesinin anlamının doğru anlaşılmasını sağlamaktadır. Söz konusu iki ayette bir “yevm”in bin senelik bir “yevm”e veya elli bin senelik bir “yevm”e eşit olabildiğinin söylenmesi bunun bir delilidir. Bu açıklamanın iyi anlaşılması Evren’in ve yeryüzünün altı “yevm”de yaratıldığını söyleyen Kuran ayetlerinin doğru bir şekilde anlaşılmasını sağlar. (Bakın 7-Araf Suresi 54, 11-Hud Suresi 7, 10-Yunus Suresi 3, 25-Furkan Suresi 59, 32-Secde Suresi 4, 57-Hadid Suresi 4). Altı “yevm”de yaratılmadan bahsedilen ayetlerde altı “dönem”de yaratılmadan bahsedildiğini anlamak gerekir.

 

Böylece Kuran’ın “yevm” kelimesini kullanış tarzı Yahudilerin ve Hıristiyanların da altı günde yaratılmadan neyi anlamaları gerektiğini açıklamakta, onların da anlayışlarına katkıda bulunmaktadır. Uzay fiziğindeki tüm bulgular, Evren’in ve Dünyamız’ın ayrı devirlerden, aşamalardan geçip yaratıldığını ortaya koymaktadırlar. Gaz bulutlarından galaksilere, Dünyamız’da ilk Atmosfer’in oluşumundan, suların, madenlerin oluşumuna kadar hep değişik aşamalar, değişik dönemler geçmiştir. Bu noktada Evren’in farklı “dönemler”den geçip yaratıldığının söylenmesi de Kuran’ın bir mucizesidir. Bu dönemlerin nasıl altı döneme bölünüp incelenebileceğini başka bir yazımıza bırakıyoruz. Fakat Evren’in ayrı dönemlerden geçip oluştuğu hiç kimsenin itiraz edemediği bir gerçektir.

 

Eski Mısır, Çin, Hint uygarlıklarının Evren hakkındaki görüşlerini inceleyelim. Kimisi Evren’i kaplumbağaların sırtına oturtmuş, kimisi Evren sonsuzdan beri varmış gibi açıklamalarda bulunmuştur. Tüm bu uygarlıklardan hiçbiri Evren’in değişik devirlerden geçip oluştuğu gibi önemli bir noktanın altını çizmemişlerdir. Kuran böylece önemli bir noktaya işaret etmekte ve Yahudilerin, Hıristiyanların “gün” kavramını doğru yorumlamalarına yardımcı olmaktadır. (İbranice “gün” anlamındaki aynı yapıya sahip “yowm” kelimesinin de “dönem” anlamını taşıdığını söyleyen Yahudi ve Hıristiyan teologlar olmuştur). Ayrıca Kuran’da; Yahudilerin, “Allah altı  günde Evren’i ve yeryüzünü yarattı, yedinci günde ise dinlendi.” iddiası düzeltilmekte ve Allah için yorgunluğun söz konusu olmadığını söylenmektedir:

 

Andolsun Evren’i, yeryüzünü ve ikisinin arasında bulunanları altı dönemde/günde (yevm) yarattık, hiçbir yorgunluk da duymadık.

50 – Kaf Suresi 38

Bir dönemin ne kadar uzun olduğunu bilmediğimiz için bilim ile bir çelişki söz konusu değil, aksine bir mucizedir. Bu kelime seçimi her çağa uymaktadır. Yani esnek bırakılması olumsuz bir şey değil, güzel bir şeydir, çünkü 13.7 milyar yıl denseydi o zamanki insanların kafasını karıştırabilirdi. Bu kelime seçimi bize Kur’an’daki bu bilginin kusursuz olduğunu göstermektedir.

Sonuç

Eski Arapça sözlüklerden ziyade Kur’an da bazı meallerde gün olarak çevirilen ”yevm” kelimesinin dönem anlamına gelebildiğini doğrulamaktadır. Bu kelimeyi dönem olarak algılamakta hiçbir sakınca olmadığı için Kur’an’a göre evrenin (süresi belirsiz) 6 dönemde yaratıldığını söyleyebiliriz. Ve süresi belirsiz 6 dönem hiçbir bilimsel veri ile çelişmemektedir, ayrıca evreler halince yaratılış gibi bir gerçeğe dikkat çekip bir mucizeye tanıklık etmektedir. Ayrıca bu dönemlerin eşit süreler olduğu söylenmemektedir. Yani Kuran’da bilimle çelişen herhangi bir şey söz konusu değildir. Ateistlerin bu konudaki iddiası geçersizdir.

 

Kaynaklar:
[1] Klasik Arapça sözlüğü: E. W. Lane Arabic English Lexicon (1863), sayfa 3064
[2] Klasik Arapça sözlüğü: The Hans Wehr Dictionary of Modern Written Arabic, sayfa 1110
[3] Kur’an-ı Kerim

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir