Peygamberler Günah İşlemezler Mi?

Peygamberler Günah İşlemezler Mi?

Geleneksel inanca göre peygamberler günahsızdırlar. Oysa Kur’an’a baktığımızda peygamberlerin de çeşitli günahlar işlediklerine tanıklık ederiz. Bu gayet doğaldır. Zira tüm peygamberler bizler gibi insandır. Allah onları vahyi tebliğ etmek noktasında korumuş ve bu konuda bir hata yapmaktan alıkoymuştur. Bazı ayetlerde kişisel karar ve hatası sebebiyle peygamberimizin uyarıldığını görüyoruz. Yine ayetler açık bir şekilde peygamberimizin günaha girmesinin mümkün olduğunu bildirmektedir bize:

“Allah seni affetsin; neden onlara izin verdin de beklemedin ki, doğru söyleyenler sana açık seçik belli olsun da yalancıları bilesin.”

(Tövbe Suresi 43).

“Biz sana, insanlar arasında Allah’ın sana gösterdiği gibi hüküm verebilesin diye hakikatin ifadesi olan bu vahyi indirdik; sakın hainlere taraftar olma! Ve Allah’tan af dile! Çünkü Allah tarifsiz bir bağışlayıcıdır, eşsiz bir merhamet kaynağıdır.”

(Nisa Suresi 105-106).

“Ey peygamber, eşlerinin hoşnutluğunu isteyerek, Allah’ın sana helal kıldıklarını niçin haram kılıyorsun? Allah çok bağışlayandır, çok esirgeyendir.”

(Tahrim Suresi 1).

“Az kalsın seni, sana vahyettiğimizden uzaklaştırarak ondan gayrısını bize isnat edesin diye fitneye düşüreceklerdi. İşte o takdirde seni dost edinirlerdi. Eğer biz seni sağlamlaştırmamış olsaydık, yemin olsun, onlara birazcık meylediverecektin. İşte o zaman sana, hayatın da ölümün de katmerli acılarını tattırırdık. Ve bize karşı hiçbir yardımcı da bulamazdın.”

(İsra Suresi 73-75).

“Sen de sabah akşam O’nun rızasını isteyerek Rablerine dua edenlerle birlikte sabret. Dünya hayatının (aldatıcı) süsünü isteyerek gözlerini onlardan kaydırma. Kalbini bizi zikretmekten gaflete düşürdüğümüz, kendi ‘istek ve tutkularına (hevasına)’ uyan ve işinde aşırılığa gidene itaat etme.”

(Kehf Suresi 28).

“Allah’tan başka tanrı olmadığını kuşkusuzca bil! Hem kendi günahın için hem de mümin erkeklerle mümin kadınlar için af dile. Allah sizin, dönüp dolaşacağınız yeri de varıp ulaşacağınız yeri de bilir.” (Muhammed Suresi 19).

“Şu bir gerçek ki, biz sana apaçık bir fetih nasip ettik. Ki Allah senin günahından geçmiş olanı da gelecek olanı da bağışlasın, nimetini senin üzerinde tamamlasın ve seni dosdoğru bir yola kılavuzlasın.”

(Fetih Suresi 1-2).

Görüldüğü gibi gerektiği yerde peygamberimiz açık bir şekilde uyarılmaktadır. Ayetin ifadesi ile peygamberimiz geçmişte de günah işlemiştir, gelecekte de işleyecektir. Ancak Allah, kendisine verilen elçilik vazifesini hakkı ile yerine getirdiği için peygamberimize rahmeti ile muamele etmiş, geçmiş ve gelecek günahlarını affetmiştir.

Kur’an’ın ortaya koyduğu muazzez peygamber ile rivayet kültürünün uydurduğu peygamber arasında dağlar kadar fark var. Peygamberini sevmek bu mu demek? Kur’an’da hiçbir şekilde yer almamasına rağmen peygamberimiz adına uydurulmuş şeylere inanarak ve onları savunup peşlerinden giderek mi peygamberimize olan sevgimizi ifade edeceğiz?

Kutlu Doğum programları yapılıp peygamberimiz anılıyor. Peygamberimizin yüce misyonunun anılması son derece güzel. Anılıyor ama acaba gerektiği gibi anlaşılıyor mu? Belli ki anlaşılmıyor. Bunun hesabını kim verecek Allah’a? Emin olun dini özüne döndürmedikçe ve peygamberimiz üzerinden uydurulan şeyleri terk etmedikçe ayağa kalkamayacak bu ümmet.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir