Peygamberimiz İçin Ağlayıp İnleyen Hurma Kütüğü

Peygamberimiz İçin Ağlayıp İnleyen Hurma Kütüğü

Hz. Musa ile ilgili anlatılan türden masalsı bir rivayetin peygamberimiz için de anlatıldığı rivayetler bulunmaktadır. Bu rivayetteki tema ise hurma kütüğüdür. Genellikle bu türden rivayetler, insanlara Allah’ın apaçık ayetlerini anlatmak yerine hikâyeler anlatmaya meraklı kişiler tarafından sıklıkla başvurulan türden rivayetlerdir.

Söz konusu rivayette peygamberimizin üzerinde hutbe okuduğu hurma kütüğünün yerine minber yapılınca, kütüğün parçalanırcasına ses çıkarıp inlediği, daha sonra peygamberimizin kendisini kucaklaması üzerine kütüğün ağladığı iddia edilmiştir. Bu konudaki rivayetlerden biri şu şekildedir:

 

“Resulullah bir hurma kütüğüne dayanarak hitapta bulun(ur)du. (Duyulan ihtiyaç üzerine) ona bir minber yaptılar, onun üzerinde hutbe vermeye başladı. Hurma kütüğü (Aleyhissalatu vesselam’ın kendisini terk etmesi üzerine) bir deve inleyişi gibi inleyip ağlamaya başladı. Bunun üzerine Resulullah minberden inip kütüğü mesh edip okşadı. Kütük inlemeyi bırakıp sükûnet buldu.”[1]

 

[1]        Tirmizi, Menakıb 9, (3631).

 

Kaynak: Allah’a Öğretilen Din – Emre Dorman

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir