Sorgulayan Müslüman | Güncel Yazılar

Elçiye Kuran Dışında ”Zikir” Adında Bir Vahiy Verilmiş midir? 0

Elçiye Kuran Dışında ”Zikir” Adında Bir Vahiy Verilmiş midir?

Yanlış İddia 3   Elçiye Kuran dışında “Zikir” adında bir vahiy verilmiştir. Bu gizli vahyin amacı  elçiye Kuran hakkında daha detaylı bilgi ve açıklama sağlamaktır. Nahl Suresi 44. ayet bu durumu kanıtlar.   Düzeltme...

Allah’a ve Elçiye İtaat Nedir? 0

Allah’a ve Elçiye İtaat Nedir?

Yanlış İddia 2 Kuran Allah’a ve O’nun peygamberine itaat etmemizi istemektedir. Bu durumda Allah’a itaat etmek için Kuran’a, peygambere itaat etmek için ise Kuran dışındaki kaynaklara uymalıyız. Düzeltme 2 Kuran, peygambere itaat etmemiz gerektiğini...

Peygamberin Söylediği Her Söz Vahiy midir? 0

Peygamberin Söylediği Her Söz Vahiy midir?

Yanlış İddia 1 Peygamberin her söylediği vahiydir. 53. Sure’nin 3. ve 4. ayetleri der ki, peygamber arzusuna göre konuşmaz; söyledikleri vahiy edilenden başkası değildir. Bu yüzden peygamberin hayatı boyunca söylediği her söz ve yaptığı her şey...

Bir Şey Yiyip İçmenin Yasaklandığı Kaplar 0

Bir Şey Yiyip İçmenin Yasaklandığı Kaplar

Hadis rivayetlerinde peygamberimizin altın ve gümüş kap ve tabak içerisinde yemek yemeyi ve su içmeyi yasakladığı, altın ve gümüş kaptan bir şey içenin karnına cehennem ateşi doldurduğunu söylediği iddia edilmiştir.[1]   Allah’ın yasaklamadığı bir...

Deve Eti ve Ateşte Pişen Şeyler Yedikten Sonra Abdest Alınması 0

Deve Eti ve Ateşte Pişen Şeyler Yedikten Sonra Abdest Alınması

Sadece namaz kılmak için alınması gerekli olan abdest ile ilgili de garip bazı rivayetler uydurulmuştur. Bunlardan birine göre deve eti yiyenin abdest alması gerektiği ama koyun eti yiyenin abdest almasına gerek olmadığı iddia edilmiştir.[1]...

Sol El İle Yemenin Yasak Edilmesi 0

Sol El İle Yemenin Yasak Edilmesi

Yine sol elle yiyip içmek yasaklanmış çünkü şeytanın sol eliyle yiyip içtiği iddia edilmiştir.[1] Hatta bir başka rivayette peygamberimizin sol eli ile yememesi için uyardığı kişinin yemeğe devam etmesi sebebiyle o kişiye beddua ettiği...

İsrailoğullarının Meshe Uğramış Bir Boyu: Kertenkele 0

İsrailoğullarının Meshe Uğramış Bir Boyu: Kertenkele

Fare rivayetine benzer bir rivayet de kertenkele ile ilgili gelmiştir. Rivayete göre peygamberimiz, kertenkele yiyip yiyemeyeceğini soran bir adama kertenkelenin Allah’ın lanetlemiş olduğu İsrailoğullarından bir boyun yeryüzünde yürüyen hayvanlar haline çevrilmesi sonucu dönüşüme uğramış...

İsrailoğullarının Kaybolan Bir Ümmeti: Fare 0

İsrailoğullarının Kaybolan Bir Ümmeti: Fare

Hadislerde farenin İsrailoğullarının kaybolan bir ümmeti olduğunun iddia edildiği görülmektedir:   “İsrailoğullarından bir ümmet kayboldu, hayvan suretine çevrildi. Bilinmez ki o topluluk ne fenalık işlemiştir. Fareyi bunlardan sanıyorum. Çünkü o deve sütü konunca içmez,...

Yalnız Yolculuk Yapanın Şeytan Olması 0

Yalnız Yolculuk Yapanın Şeytan Olması

Yine benzer şekilde hadis rivayetlerinde birçok garip haram ve yasaklar uydurulduğunu görmek mümkündür. Bir rivayette peygamberimizin şöyle söylediği iddia edilmiştir:   “Resulullah buyurdular ki: Bir atlı bir şeytandır, iki atlı iki şeytandır, üç atlı...

Zina Sonucu Doğan Çocuk Babasına Varis Olamaz Mı? 0

Zina Sonucu Doğan Çocuk Babasına Varis Olamaz Mı?

Bununla birlikte bir rivayette evlilik dışı yaşanan ilişki sonucu dünyaya gelen çocuğun, babasına varis olamayacağı iddia edilmiştir:   “Resulullah buyurdular ki: Hür veya cariye bir kadınla kim zina yaparsa bundan hâsıl olacak çocuk veled-i...