Kuran’da Din İçin Gerekli Olan Her Şey Yazar mı?

Kuran’da Din İçin Gerekli Olan Her Şey Yazar mı?

Yanlış İddia 7

 

Kuran rehberlik için gereken her şeyi içermez. Dinle ilgili konularda kaynak olarak yeterli değildir.

 

Düzeltme 7

 

Şimdi ayetlere bakarak Allah’ın, Kuran’ı kullarına rehberlik için yeterli bir kaynak olarak yaratıp yaratmadığını inceleyelim.

 

 

KURAN KUTSAL REHBER OLARAK GEREKEN HER ŞEYİ İÇERİR

 

 

“Sana bu Kitap’ı indirdik ki her şey için ayrıntılı bir açıklayıcı, bir kılavuz, bir rahmet, Müslümanlar’a da bir müjde olsun.”

(16 Nahl Suresi 89. Ayet)

 

“Yemin olsun ki, resullerin hikâyelerinde, aklını ve gönlünü çalıştıranlar için bir ibret vardır. Bu, uydurulacak bir hadis (söz) değildir; aksine o, kendisinden öncekileri tasdikleyici, her şeyi ayrıntılı kılıcıdır. İnanan bir topluluk için de bir kılavuz ve bir rahmettir.”

(12 Yusuf Suresi 111. Ayet)

 

 

KURAN TAM BİR HAYAT KILAVUZU İÇERİR

 

 

“Rabbinin sözü, doğruluk ve adaletle tamamlanmıştır. O’nun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O, İşiten’dir, Bilen’dir.”

(6 Enam Suresi 115. Ayet)

 

“…Biz Kitap’ta hiçbir şeyi noksan bırakmadık…”

(6 Enam Suresi 38. Ayet)

 

“Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem olsa, deniz de arkasında yedi deniz daha katılarak yardımcı olsa, Allah’ın kelimeleri tükenmez. Allah Üstün’dür, Bilge’dir.”

(31 Lokman Suresi 27. Ayet)

 

 

KURAN EKSİK BİR KİTAP DEĞİLDİR

 

 

“Allah size Kitap’ı ayrıntılı kılınmış bir halde indirmişken, Allah’ın dışında bir hüküm koyucu mu arayayım?”

(6 Enam suresi 114. Ayet)

 

“Yemin olsun ki, biz onlara, ilme uygun biçimde, ayrıntılı kıldığımız bir Kitap getirdik. İnanan bir topluluk için bir kılavuz, bir rahmettir o.”

(7 Araf Suresi 52. Ayet)

 

“Bilgi ile donanmış bir toplum için ayetleri, Arapça bir Kuran halinde ayrıntılı kılınmış bir Kitap’tır bu.”

(41 Fussilet Suresi 3. Ayet)

 

“Biz, öğüt alacak bir kavim için ayetleri ayrıntılı olarak açıkladık.”

(6 Enam Suresi 126. Ayet)

 

“İşte iyi düşünecek kavimler için ayetlerimizi böyle açıklıyoruz.”

(10 Yunus Suresi 24. Ayet)

 

“İşte  biz  ayetlerimizi,  aklını  kullanacak  bir  kavim  için  böylece  açıklıyoruz.”

(30 Rum Suresi 28. Ayet)

 

“Bu Kuran Allah’tan başkası tarafından uydurulmuş bir şey değildir. Ancak kendinden öncekini doğrulayan ve o Kitap’ı açıklayandır. Onda şüphe yoktur, o âlemlerin Rabbindendir.”

(10 Yunus Suresi 37. Ayet)

 

 

KURAN AÇIK VE YALIN BİR KİTAPTIR; ANLAM AÇISINDAN MUĞLAK DEĞİLDİR

 

 

“Elif. Lâm. Râ. Bu, Bilge ve her şeyden haberdar olan tarafından ayetleri sağlamlaştırılmış, sonra da açıklanmış bir Kitap’tır.”

(11 Hud Suresi 1. Ayet)

 

“Hâ, Mîm! Apaçık Kitap’a andolsun ki, Biz, anlayıp düşünmeniz için onu Arapça bir Kuran kıldık.”

(43 Zuhruf Suresi 1-3. Ayetler)

 

“Hâ. Mîm. Apaçık olan Kitap’a andolsun ki.”

(44 Duhan Suresi 1-2. Ayet)

 

“Eğer düşünüp anlıyorsanız, ayetlerimizi size açıklamış bulunuyoruz.”

(3 Ali İmran Suresi 118. Ayet)

 

“Andolsun  biz  Kuran’ı  öğüt  alınsın  diye  kolaylaştırdık.  Öğüt  alan  yok mu?”

(54 Kamer Suresi 17. Ayet)

 

 

KURAN İNANANLAR İÇİN YETERLİDİR

 

 

“Karşılarında okunup duran bir Kitap’ı sana indirmiş olmamız onlara yetmiyor mu? Bunda, inanan bir toplum için elbette ki bir rahmet ve bir öğüt vardır.”

(29 Ankebut Suresi 51. Ayet)

 

Tüm bu ayetler kesin olarak göstermektedir ki, Allah’ın Kitap’ı tamdır, kutsal rehber olarak yeterlidir, dini ilgilendiren konuları açıklar, anlamı açıktır, inananlar için yeterlidir ve tüm zamanlar içindir.

 

 

KURAN TÜM ZAMANLAR İÇİN İNDİRİLMİŞTİR

 

 

Allah’ın Kuran’da verdiği kutsal rehberlik kalıcıdır, tüm zamanlar içindir. Ancak ayrıntısı verilmeyen konularda, Kuran’daki değişmez kanunlar göz önünde bulundurularak düzenlemelere gitmek gerekebilir. İnsanların koyduğu bu kanunlar, Kuran’da getirilen kanunlar gibi değildir. Zamanın ve mekânın gerektirdiği şartlara göre değişim gösterebilir. Kuran’ın hükümleri ise zaman ve mekâna göre değişmez:

 

“Rabbinin sözü, doğruluk ve adaletle tamamlanmıştır. O’nun sözlerini değiştirecek kimse yoktur. O işitendir, bilendir.”

(6 Enam Suresi 115. Ayet)

 

Kaynak: (Dini Anlamada) Kuran Yeter mi? – Kashif Ahmed Shehzada

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir