Etin Kokma, Yemeğin Bozulma Sebebi

Etin Kokma, Yemeğin Bozulma Sebebi

Müslim’de geçen bir rivayette yemeğin bozulmasının ve etin kokmasının nedeninin İsrailoğulları olduğu söylenir:

 

“Resulullah buyurdular ki: Eğer İsrailoğulları olmasaydı yemek bozulmaz ve et kokmazdı. Eğer Havva olmasaydı, kadınlar kocalarına hiçbir zaman ihanet etmezdi.”[1]

 

Rivayetin Buhari’de geçen versiyonunda ise “yemek bozulmaz” ifadesinin metinden çıkarıldığı ve rivayetin ilk kısmının:

 

“Eğer İsrailoğulları olmasaydı et kokmazdı”[2]

 

şeklinde verildiği görülmektedir. Peygamberimizin dilinden bunu iddia edenlere göre İsrailoğullarından önce bir et ne kadar beklerse beklesin kokmaz, yemek de bozulmazdı. Oysa et ve yemek Allah’ın sünneti yani yasası gereği bozulur. Allah’ın yasası, İsrailoğullarından önce de sonra da aynıdır. Bu hadisi kendilerince yorumlayarak kurtarmaya çabalayanlar İsrailoğullarının cimrilik ve aç gözlülük ederek eti stoklamaları sebebiyle etlerini kokuttuklarını, rivayette buna işaret edildiğini ve onlardan önce etin kokmadığının iddia edilmediğini ileri sürerler. Oysa rivayette iddia ettikleri şekilde açıklamalar olmadığı gibi rivayetin devamında Hz. Âdem’in eşi üzerinden yapılan iftira, kadınların ihanet etmelerinin sebebini Hz. Havva’ya dayandırdığı gibi etin ve yemeğin bozulmasının sebebini İsrailoğullarına dayandırmaktadır.

 

[1]        Müslim, Rada 63, 65 (1470).

[2]        Buhari, Enbiya 1, 25.

 

Kaynak: Allah’a Öğretilen Din – Emre Dorman

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir