Cennete İlk Kim Girecektir?

Yine bir hadiste cennetin kapısının ilk olarak peygamberimize açılacağı, cennetin kapısındaki meleğin peygamberimizden önce hiç kimseye kapıyı açmamak üzere emir aldığı ifade edilirken[1] bir başka hadiste:

 

“Ey Bilal! Ne ile benden önce cennete girdin? Her ne zaman cennete girdiysem, her seferinde önümde senin hışırtını işittim. Dün gece de cennete girmiştim, önümde (yine) senin hışırtını duydum.”[2]

 

dediği iddia edilir. Bir başkasında ise:

 

“Ey Ebu Bekir, ümmetimden cennete ilk girecek kimse olman sana yetmez mi!”[3]

 

dediği rivayet edilir. Bir başka rivayette ise bu kişi Hz. Ömer olarak gösterilmiştir:

 

“Hakk’ın musafaha ettiği ilk kimse Ömer’dir. İlk selam verdiği kimse de odur. İlk elinden tutup cennete koyacağı kimse de o olacaktır.”[4]

 

[1]        Müslim, İman 333, (197).

[2]        Tirmizi, Menakıb, (3690).

[3]        Ebu Davud, Sünnet, 9, (4652).

[4]        İbrahim Canan, Kutub-i Sitte Tercüme ve Şerhi, Akçağ Yayınları: 16/504.

 

Kaynak: Allah’a Öğretilen Din – Emre Dorman

Bir cevap yazın