Category: Uncategorized

Peygamberimizin Örnekliği İçin Kuran Yeter mi? 0

Peygamberimizin Örnekliği İçin Kuran Yeter mi?

Yanlış İddia 5   Ahzab Suresi 21. ayette şöyle denilmektedir: “Yemin olsun, Allah elçisinde sizin  için, Allah’ı ve âhiret gününü arzu edenlerle Allah’ı çok ananlara güzel bir örnek vardır.” (33:21). O halde geleneksel din...

İsrailoğullarının Kaybolan Bir Ümmeti: Fare 0

İsrailoğullarının Kaybolan Bir Ümmeti: Fare

Hadislerde farenin İsrailoğullarının kaybolan bir ümmeti olduğunun iddia edildiği görülmektedir:   “İsrailoğullarından bir ümmet kayboldu, hayvan suretine çevrildi. Bilinmez ki o topluluk ne fenalık işlemiştir. Fareyi bunlardan sanıyorum. Çünkü o deve sütü konunca içmez,...

Zina Sonucu Doğan Çocuk Babasına Varis Olamaz Mı? 0

Zina Sonucu Doğan Çocuk Babasına Varis Olamaz Mı?

Bununla birlikte bir rivayette evlilik dışı yaşanan ilişki sonucu dünyaya gelen çocuğun, babasına varis olamayacağı iddia edilmiştir:   “Resulullah buyurdular ki: Hür veya cariye bir kadınla kim zina yaparsa bundan hâsıl olacak çocuk veled-i...

Allah’tan Bağışlanma Dileyen Herkesin Günahı Affedilir Mi? 0

Allah’tan Bağışlanma Dileyen Herkesin Günahı Affedilir Mi?

Yine başka bir rivayet de şu şekildedir:   “Allah Teâlâ (buyurdu ki): Ey Âdemoğlu! Sen bana dua ettiğin ve benden af umduğun sürece, işlediğin günahlar ne kadar çok olursa olsun, onların büyüklüğüne bakmadan seni...

Peygamberimiz Abdest Alırken Uzuvlarını Kaç Kere Yıkamıştır? 0

Peygamberimiz Abdest Alırken Uzuvlarını Kaç Kere Yıkamıştır?

Bilindiği gibi Kur’an’da namaz kılmak için abdest alınması söylenir ve abdestin nasıl alınacağı açık bir şekilde tarif edilir:   “Ey inananlar, namaza duracağınız zaman yıkayın: yüzlerinizi ve dirseklere kadar ellerinizi; mesh edin (sıvazlayın): başlarınızı...

Tarikatlar 0

Tarikatlar

Kuran’ın anlattığı din ile uydurulan dini ayırt ederken mutlaka değinilmesi gereken bir diğer önemli konu da tarikatlardır. Yüzlerce tarikat olmasına ve bunların, Kuran’ın anlattığı İslam’dan sapışları farklı noktalarda olmasına rağmen çalışmamızın hedeflenen boyutunu dikkate...

Mezhepler 0

Mezhepler

Bir kere Kuran’ın dinin tek kaynağı olduğu göz ardı edilip hadisler dinin kaynağı kabul edilince, birçok mezhebin ortaya çıkması da kaçınılmazdı. Nitekim öyle oldu ve yüzlerce mezhep ortaya çıktı. Bugün dört mezhep olarak anılan mezhepler, işte...

İslam Köleliği Kaldırmıştır 0

İslam Köleliği Kaldırmıştır

Ateist kesimden sürekli islamın köleliği kaldırmadığını duyarız. Sanki İslam köle adı verilen insanlara köle gibi davranıyormuş gibi söylenirler. Halbuki köle hukukunu köleye muameleyi ve islam öncesi ve sonrası dünyada ki kölelik tarihini incelediğimizde adeta...

Tüm Evren Sadece Bizim İçin Mi? 0

Tüm Evren Sadece Bizim İçin Mi?

Evrende bu kadar fazla boşluk olması ve evrenin büyüklüğü  karşısında Dünya’nın bir toz zerresi kadar olması bazı kesimler tarafından dünyanın evren karşısındaki önemsizliğinin delili olmuştur. Ancak son yıllarda yapılan gözlem ve deneylerin sonucunda  Dünya’da...

Kötülük Argümanı ve Özgür İrade 0

Kötülük Argümanı ve Özgür İrade

Kötülük problemi ve özgür irade miladın da öncesine uzanan büyük bir düşünce tarihine sahiptir. Doğadaki kötülük ile teizmin ilahi adalet kavramı, tasarlanmış evren ve mükemmellik, özgür iradenin çözümlenmesine veya çözümlenememesine dair argümanlar bu makalenin...