Peygamberimiz Postacı Mı?

Kur’an ayetleri, önceden kafada oluşturulmuş dini bilgiler olmadan dikkatli bir şekilde ve bütünsel olarak okunduğunda, din adına gerekli olan her şeyin Kur’an’da olduğunu ve...

Peygamberimizin Sünneti Nedir?

Belki de dini konularda en yanlış anlaşılan şeylerin başında peygamberimizin sünneti gelmektedir. Daha önce de ifade edildiği gibi Kur’an ve sünnet birbirinden ayrı iki...

Peygamberimize Sahip Çıkan Kim?

Bir Müslüman’ın Allah’a ve ayetlerine iman ettiğini söylemesine rağmen peygamberine iman etmediğini ya da onu yok saydığını söylemesi mümkün değildir. Ancak geleneklerini dinselleştirmeye çalışanların...

Resule İtaat Ne Demektir?

İnsanlar Kur’an’ı gerektiği gibi okumadıkları ya da bu gerçek işlerine gelmediği için, Allah’ın elçisine yüklediği görevden de haberdar değiller. Ayetler, elçilerin görev tanımlamalarını net...

Elçiye İtaat Ne Demektir?

Kuran’da anlatılan İslam’a karşı delil getirme çabasında olan mezhepçi İslamcılar “Allah’a ve resulüne itaat edin” şeklindeki ayetleri gösterip, “Kuran’da, Allah’a ve resulüne uymamız söyleniyor,...