Kategori: Kuran ve Bilim

Yokluktan Yaratıldık

O (Allah) Evren’i ve yeryüzünü yoktan yaratandır. O, bir işin olmasına karar verirse yalnızca “Ol” der, o da  oluverir. 2 Bakara Suresi – 117 Ayette geçen “ibda” kelimesi bir şeyin, herhangi bir şeyden değil, yoktan var edildiği anlamına gelir. Ayrıca bu kelime, bir şeyin bir örneğe göre değil de, eşi ve benzeri olmadan yaratılması anlamına…
Devamı

Sürekli Genişleyen Bir Evrende Yaşıyoruz

  Ve Evren’i (Göğü) kuvvetimizle kurduk, muhakkak ki onu genişletmekteyiz.   51 – Zariyat Suresi 47   Ayette “Evren, gök” diye çevirdiğimiz kelime Arapça “sema” kelimesidir. Bu kelime aynı Türkçe’deki “gök” kelimesi gibi hem Evren’i, hem Dünya’nın tavanını ifade eder. Yeryüzünün üstünün tümü “sema” diye adlandırılır. Evren sonsuz mudur? Yoksa Evren sınırlarla çevrili durağan-sonlu bir…
Devamı

İnsan Neyden ve Nasıl Yaratılmıştır?

İnsanın yaratılışı hakkında bir çok ayet vardır. Bu ayetlerde Allah, insanın farklı şeylerden yaratıldığını ifade etmektedir. Bazılarında insanın topraktan bazılarında kuru balçıktan bazılarında sudan bazılarında ise alaktan yaratıldığı ifade edilmektedir. Bu farklı ifadelerin olması, bir çelişki gibi gösterilmeye çalışılsa da, burada bir çelişki yoktur. Bu farklı anlatımların hepsi gerçeği ifade etmektedir.   İnsanın yaratılışı farklı…
Devamı

”Hawking Yanılıyor!” – John Lennox

Stephen Hawking’in fiziksel olduğu kadar entelektüel olarak da cesur olduğu yadsınamaz. Meşhur fizikçi, son kitabında küstahça, evrenin ilahi yaratılışını görmezden geliyor. Hawking’e göre fizik yasaları Allah’ın istekleri olmayıp, Dünya üzerindeki hayatın nasıl oluştuğunun gerçek birer açıklamasıdır. Big Bang’in fizik yasalarının kaçınılmaz bir sonucu olarak meydana geldiğini iddia ediyor ve ekliyor: ”Çünkü yer çekimi gibi bir…
Devamı

Kuran’a Göre Evren 6 Günde mi Yaratılmıştır?

Sorunun Detayı: Kaf suresinin 33. ayetinde şöyle yazıyor: ”Andolsun biz, gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları altı günde yarattık” (diyanet meali). Bu ayete göre şimdi evren gerçektende 6 günde mi yaratılmıştır ? Peki bu doğruysa bu ayet bilimle çelişmiyor mu ? Ateistlerin iddiası: Kur’an’da evrenin 6 günde yaratıldığı yazmaktadır. Halbuki bilim bize bunun çok daha uzun bir…
Devamı

Farkına Varmasak da Dünya Dönüyor

Dağları görürsün de onları durgun sanırsın, oysa onlar bulutların hareketi gibi hareket etmektedirler. Bu her şeyi sapasağlam, mükemmel yapan Allah’ın sanatıdır. Gerçekten O yaptıklarınızdan haberdardır. 27 – Neml Suresi 88   Yeryüzünün en sabit görünümlü, şekli dağlardır. Dağların ulaşılmazlığı fikri, bazı ilkel zihniyetlerin çok tanrılı inançlarda, dağların tepelerinde tanrılar olduğunu düşünmelerine bile sebep olmuştur. Dağların…
Devamı

1400 Yıl Önce Zamanın İzafiliği Açıklandı

Gökten yere işleri çekip çevirir. Sonra sizin saymakta olduğunuz bin yıla denk bir günde/dönemde O’na yükselirler. 32 – Secde Suresi 5   Melekler ve Ruh, süresi elli bin yıl olan bir günde/dönemde O’na yükselirler. 70 – Mearic Suresi 4   Tarih boyunca zamanın gerek Evren’de, gerekse mümkün olabilecek her ortamda her varlık için aynı şekilde…
Devamı

Tek Bir Noktadan Başlayan Maceramız

İnkar edenler Evren (Gökler) ve yer birbirleriyle bitişik iken onları ayırdığımızı, her canlıyı sudan yarattığımızı görmüyorlar mı? Yine de onlar inanmayacaklar mı? 21 – Enbiya Suresi 30   Ayetin ifade şeklinden, bu ayette belirtilenlerin inkarcılara karşı bir delil niteliğinde olduğunu, bu ayette belirtilenler sebebiyle inkarcıların inanması gerektiğini anlıyoruz. Ateistlerin en temel iddiası maddenin sonsuzdan beri…
Devamı