Kategori: Kuran ve Bilim

Yuvayı Dişi Arı Yapar

Rabbin dişi bal arısına vahyetti: Dağlarda, ağaçlarda, insanların kurdukları kovanlarda evler edin. 16 Nahl Suresi – 68   Kuran, arının yaptıklarını anlatırken, fiilin dişi formunu kullanmaktadır. Arapça’da fiiller dişiye ve erkeğe göre farklı çekilirler (diğer bazı dünya dillerinde de bu böyledir). Arının yaptıkları anlatılırken fiilin dişi formunun kullanılması Kuran’ın saydığı eylemleri dişi bal arısının yaptığını…
Devamı

İnsan ve Çevre Kirliliği

İnsanların kendi elleriyle yaptıkları yüzünden karada ve denizde bozgun çıktı. Yaptıklarının bir kısmını kendilerine tattırmaktadır ki vazgeçsinler.  30 Rum Suresi – 41   İnsanoğlu yüzyıllardır çevresine ve doğaya verdiği zararların bedelini ödemektedir. Kişisel hırslarla, daha çok kazanmak arzusuyla, tembellikle, sorumsuzlukla doğaya zarar verenler kendilerinin doğanın bir parçası olduklarını ve verdikleri zararın kendilerine döneceği gerçeğini gözardı…
Devamı

Gökyüzüne Yükselmenin Dayanılmaz Zorluğu

Saptırmayı dilediğinin de göğsünü öylesine dar ve sıkıntılı kılar ki, o göğe yükseliyormuş gibi olur.  6 Enam Suresi – 125   Bu ayette, bazı ruhsal durumlardan dolayı göğsünde darlık ve sıkıntı oluşan kişi, gökyüzüne doğru yükselmekte olduğu için göğsünde darlık ve sıkıntı hisseden kişiye benzetilir. Gerçekten de gökyüzüne doğru yükseldikçe, Atmosfer basıncı azalmakta ve kan,…
Devamı

Fotosentez ve Solunum

Ve nefes almaya başladığı zaman sabaha.  81 Tekvir Suresi 18   Nefes alıp verme süreci, yani solunum, en basit şekliyle bir canlının oksijen alıp karbondioksit vermesi şeklinde tanımlanabilir. Peki, nefes almayla sabahın ne bağlantısı vardır acaba? Neden bu iki kavram ayette bir araya getirilmiştir? Sabahleyin geceden farklı birşey mi olmaktadır? Bitkilerdeki fotosentezin bilinmediği dönemlerde bu…
Devamı

Petrolün Oluşumu

4 – O otlağı çıkardı.  5 – Sonra da onu karamsı bir sel suyuna çevirdi.  87 Ala Suresi 4/5   “Sel suyu” diye çevirdiğimiz kelimenin Kuran’da Arapça geçişi “Gusa” şeklindedir. “Karamsı” diye çevirdiğimiz kelime ise Kuran’da “Ehva” diye geçer. Petrol, daha çok eğrelti ve algler gibi yeşilliklerin (otlağın), kaya tabakaları arasında çeşitli bakteri işlemleri görmesiyle…
Devamı

Depremin Verdiği Haber

1 – Yerin o şiddetli depremle sarsıldığı  2 – Yerin ağırlıklarını dışarı atıp çıkardığı  3 – Ve insan “Buna ne oluyor?” dediği zaman  4 – İşte o gün haberlerini anlatacaktır.  99 Zilzal Suresi 1/4   Arapça “zilzal”, “deprem, sarsıntı” demektir. Yukarıda incelediğimiz ayetlerin geçtiği sure “Deprem (Zilzal) Suresi” olarak anılmaktadır. Temelde bu surenin kıyamet günündeki…
Devamı

Yeryüzündeki Fay Hatları

Ve çatlaklarla dolu yer.  86 Tarık Suresi – 12  Bu ayetten bir önceki ayette (86- Tarık Suresi 11), gökyüzünün geri döndürücü özelliğine dikkat çekilerek 1400 yıl önce yaşayan insanların bilemediği oluşumlara işaret edilmiştir (20. bölümde bu konuyu işledik). Bu ayette de Kuran’ın indiği dönemdeki insanların bilemediği gerçeklere işaret vardır. Ayetin indiği dönemden sonraki yıllarda yeryüzünün…
Devamı

Kazık Şeklinde Dağlar

6 – Yeryüzünü bir döşek yapmadık mı? 7 – Dağları da birer kazık? 78 – Nebe Suresi 6/7   Kuran’da bir çok ayette dağlardan bahsedilir. İncelediğimiz ayet, bu ayetlerden biridir ve dağları kazıklara benzetmektedir. Bu benzetmenin mucizevi yönünü ancak son yüzyıldaki jeolojik bulgulara dayanarak anlayabiliyoruz. Dağların yeryüzünde görünen kısmından çok daha büyük olan kökleri, yerin…
Devamı

Denizin Altındaki Karanlıklar ve Dalgalar

Veya engin bir denizdeki karanlıklara benzer. Onu dalga üstünde dalga kaplıyor. Üstünde de bulut. Birbiri üstüne karanlıklar. Elini çıkartan neredeyse onu bile göremeyecek. Allah’ın ışık vermediğine hiçbir ışık bulunamaz.  24 Nur Suresi – 40   İlk denizaltıların yapılma girişimi 17. yüzyılda başlar. Denizler altında yol alan ilk araç, Cornelis Drebber tarafından 1620 yılında yapılmıştır. Ondan…
Devamı

Denizlerin Arasındaki Engel

19 – İki denizi salmıştır, birbirleriyle birleşiyorlar.  20 – Aralarında bir engel vardır, birbirlerinin sınırını aşmıyorlar.  55 Rahman Suresi – 19/20   Denizaltı araştırmaları ile ünlü Fransız bilim adamı Kaptan Jacques Cousteau denizlerdeki su engelleri ile ilgili yaptığı araştırmaların sonucunu şöyle anlatmaktadır: “Bazı araştırmacıların farklı deniz kütlelerini birbirinden ayıran engellerin bulunduğuna dair ileri sürdükleri görüşleri…
Devamı