Kategori: Kuran ve Bilim

Bir Çiğnemlik Et Parçası

Sonra o damlacığı, asılıp tutunana dönüştürdük. Sonra asılıp tutunanı bir çiğnemlik et haline getirdik. 23 Muminun Suresi – 14   Kuran anne rahminde geçirdiğimiz “asılıp tutunma” (alaka) aşamasından sonra “bir çiğnemlik et” (mudga) aşaması geçirdiğimizi söyleyerek bir mucize daha sergilemektedir. Gerçekten de anne rahmindeki embriyo hem ufaklığından, hem de kemiklerin daha ileride oluşacak olmasından ötürü…
Devamı

Tanrının Varlığı İçin Ahlaki Kanıt

Tanrı olmadan iyi olabilir miyiz? İlk bakışta çok açık görülüyor ki bu soruyu sormak bile insanları sinirlendirebilir. İnananlar Tanrı’yı bizim o olmadan yaşayacağımızdan daha iyi bir yaşam sürmemize yardım eden ahlâk kaynağı olarak görse bile, inançsızlar genelde iyi ahlâk sahibi olmadan yaşıyor demek küstahça ve cahilce olacaktır -öyle ki bazen onların yaşamları bizi utandıracak kadar…
Devamı

Allah Katında Bir Gün Kaç Güne Eşittir ?

“Gün (yevm)” kelimesi Kuran’da sadece 24 saatlik zaman dilimi için kullanılmaz. Bu kelime “gün” anlamının yanı sıra “dönem, devir” anlamına da gelmektedir. Secde Suresi’nin 5. ve Mearic suresinin 4. ayetleri “yevm” kelimesinin anlamını açıklamaktadır. Şimdi bahsi geçen ayetlere bakalım: Gökten yere her işi çekip çevirir. Sonra sizin saymakta olduğunuz bin yıla denk bir günde (dönemde)…
Devamı

Kur’an’ı Muhammed Yazdı İddialarına Cevap /Nutfe

Kuran’da sperm ”nutfe” diye geçiyor. Ateistler bunu kabul etmiyor. Ateistler bunun sadece bir yorum ya da çeviri çarpıtması olduğunu iddia ediyorlar. Eğer nutfe gerçektende sperm anlamına geliyorsa bu bir mucizedir çünkü sperm mikroskop ile 17. yüzyılda keşfedilmiştir. Bu tarihten önce spermi bilen yoktu. Bilmeyenler için: meni gözle görülen sıvıdır, sperm ise gözle görülmeyen erkeğe ait…
Devamı

Rahim Duvarında Asılı Dururken

13 – Sonra onu dayanıklı bir karar yerinde bir damlacık haline getirdik. 14 – Sonra o damlacığı asılıp tutunan bir şeye dönüştürdük… 23 Muminun Suresi 13/14   Ayetin çevirisinde “asılıp tutunan şey” olarak çevirdiğimiz kelimenin Arapçası “alak”tır. Bu kelimenin Arapça’daki temel anlamı “asılı duran, tutunan madde”dir. Bu yüzden ayeti bu temel anlamıyla çevirmek en doğru…
Devamı

Bir Özden Yaratılış ve Çocuğun Cinsiyeti

Sonra onun soyunu bayağı bir suyun özünden meydana getirdi.  32 Secde Suresi – 8   Bundan iki önceki bölümde (46. bölüm) insanın toprağın özünden yaratıldığına dikkat çekildiğini gördük (23-Müminun Suresi 12. ayet). O bölümde incelediğimiz ayette geçen “sülale” kelimesi Secde Suresi’nin 8. ayetinde de geçmekte, bu sefer insanın meninin bir özünden yaratıldığı vurgulanmaktadır. Yani insan…
Devamı

Meni Bir Karışımdır

Gerçekten de insanı karışımlı bir damla sudan yarattık. Onu deniyoruz. Bu yüzden onu işiten ve gören yaptık. 76 İnsan Suresi – 2   Mikroskobun icadı ve geliştirilmesi sayesinde insan vücudundaki birçok organın ve birçok maddenin detaylı analizinin yapılabilmesi mümkün oldu. Bu analizler sayesinde meninin, birçok ayrı merkezde üretilen ayrı maddelerin karışımı olduğu anlaşıldı. Meni; sperm…
Devamı

Toprak ve Sudan Yaratılış

İnsanı çamurdan oluşan bir özden yarattık. 23 Müminun Suresi – 12   O yarattığı her şeyi güzel yaratmıştır. Ve insanın yaratılışına çamurdan başlamıştır.  32 Secde Suresi – 7   Sizi topraktan yaratması O’nun delillerindendir… 30 Rum Suresi – 20    Kuran, insan yaratılırken kullanılan ham maddelerin toprak ve su olduğunu ortaya koymaktadır. Kuran, bazen bu…
Devamı

Dişi Karınca ve Hayvanlar Arasındaki İletişim

Karınca vadisine geldiklerinde, bir dişi karınca dedi ki: “Ey karınca topluluğu, kendi yuvalarınıza girin…”  27 Neml Suresi 18   Hz. Süleyman’a verilen üstün özelliklerden bahsedilirken Hz. Süleyman’ın, karıncaların dilini de anladığı anlaşılmakta, 18. ayette ise karıncaların kendi arasındaki iletişimine örnek verilmektedir. Gerçekten de karıncalar üzerine yapılan araştırmalar, karıncaların çok kompleks, çok organize bir sosyal yaşantıları…
Devamı

Titreşerek Kabararak Canlanan Toprak

…Yeryüzünü kupkuru ölü gibi görürsün, ancak üzerine su yağdırdığımız zaman titreşir, kabarır ve her güzel çiftten bir şeyler bitirir.  22 Hac Suresi 5   Su ve hava olmadan yaşanamayacağını ufacık çocuklar bile bilir. Peki, toprak olmadan yaşayamayacağımızın acaba yeterince bilincinde miyiz? Toprak sürekli gelişim halindedir. Binlerce yıl içerisinde, özellikle suyun etkisiyle, yavaş yavaş aşağıdan yukarıya…
Devamı