Kategori: Kuran Mucizeleri

Meni Bir Karışımdır

Gerçekten de insanı karışımlı bir damla sudan yarattık. Onu deniyoruz. Bu yüzden onu işiten ve gören yaptık. 76 İnsan Suresi – 2   Mikroskobun icadı ve geliştirilmesi sayesinde insan vücudundaki birçok organın ve birçok maddenin detaylı analizinin yapılabilmesi mümkün oldu. Bu analizler sayesinde meninin, birçok ayrı merkezde üretilen ayrı maddelerin karışımı olduğu anlaşıldı. Meni; sperm…
Devamı

Toprak ve Sudan Yaratılış

İnsanı çamurdan oluşan bir özden yarattık. 23 Müminun Suresi – 12   O yarattığı her şeyi güzel yaratmıştır. Ve insanın yaratılışına çamurdan başlamıştır.  32 Secde Suresi – 7   Sizi topraktan yaratması O’nun delillerindendir… 30 Rum Suresi – 20    Kuran, insan yaratılırken kullanılan ham maddelerin toprak ve su olduğunu ortaya koymaktadır. Kuran, bazen bu…
Devamı

Dişi Karınca ve Hayvanlar Arasındaki İletişim

Karınca vadisine geldiklerinde, bir dişi karınca dedi ki: “Ey karınca topluluğu, kendi yuvalarınıza girin…”  27 Neml Suresi 18   Hz. Süleyman’a verilen üstün özelliklerden bahsedilirken Hz. Süleyman’ın, karıncaların dilini de anladığı anlaşılmakta, 18. ayette ise karıncaların kendi arasındaki iletişimine örnek verilmektedir. Gerçekten de karıncalar üzerine yapılan araştırmalar, karıncaların çok kompleks, çok organize bir sosyal yaşantıları…
Devamı

Titreşerek Kabararak Canlanan Toprak

…Yeryüzünü kupkuru ölü gibi görürsün, ancak üzerine su yağdırdığımız zaman titreşir, kabarır ve her güzel çiftten bir şeyler bitirir.  22 Hac Suresi 5   Su ve hava olmadan yaşanamayacağını ufacık çocuklar bile bilir. Peki, toprak olmadan yaşayamayacağımızın acaba yeterince bilincinde miyiz? Toprak sürekli gelişim halindedir. Binlerce yıl içerisinde, özellikle suyun etkisiyle, yavaş yavaş aşağıdan yukarıya…
Devamı

Yuvayı Dişi Arı Yapar

Rabbin dişi bal arısına vahyetti: Dağlarda, ağaçlarda, insanların kurdukları kovanlarda evler edin. 16 Nahl Suresi – 68   Kuran, arının yaptıklarını anlatırken, fiilin dişi formunu kullanmaktadır. Arapça’da fiiller dişiye ve erkeğe göre farklı çekilirler (diğer bazı dünya dillerinde de bu böyledir). Arının yaptıkları anlatılırken fiilin dişi formunun kullanılması Kuran’ın saydığı eylemleri dişi bal arısının yaptığını…
Devamı

İnsan ve Çevre Kirliliği

İnsanların kendi elleriyle yaptıkları yüzünden karada ve denizde bozgun çıktı. Yaptıklarının bir kısmını kendilerine tattırmaktadır ki vazgeçsinler.  30 Rum Suresi – 41   İnsanoğlu yüzyıllardır çevresine ve doğaya verdiği zararların bedelini ödemektedir. Kişisel hırslarla, daha çok kazanmak arzusuyla, tembellikle, sorumsuzlukla doğaya zarar verenler kendilerinin doğanın bir parçası olduklarını ve verdikleri zararın kendilerine döneceği gerçeğini gözardı…
Devamı

Gökyüzüne Yükselmenin Dayanılmaz Zorluğu

Saptırmayı dilediğinin de göğsünü öylesine dar ve sıkıntılı kılar ki, o göğe yükseliyormuş gibi olur.  6 Enam Suresi – 125   Bu ayette, bazı ruhsal durumlardan dolayı göğsünde darlık ve sıkıntı oluşan kişi, gökyüzüne doğru yükselmekte olduğu için göğsünde darlık ve sıkıntı hisseden kişiye benzetilir. Gerçekten de gökyüzüne doğru yükseldikçe, Atmosfer basıncı azalmakta ve kan,…
Devamı

Fotosentez ve Solunum

Ve nefes almaya başladığı zaman sabaha.  81 Tekvir Suresi 18   Nefes alıp verme süreci, yani solunum, en basit şekliyle bir canlının oksijen alıp karbondioksit vermesi şeklinde tanımlanabilir. Peki, nefes almayla sabahın ne bağlantısı vardır acaba? Neden bu iki kavram ayette bir araya getirilmiştir? Sabahleyin geceden farklı birşey mi olmaktadır? Bitkilerdeki fotosentezin bilinmediği dönemlerde bu…
Devamı

Petrolün Oluşumu

4 – O otlağı çıkardı.  5 – Sonra da onu karamsı bir sel suyuna çevirdi.  87 Ala Suresi 4/5   “Sel suyu” diye çevirdiğimiz kelimenin Kuran’da Arapça geçişi “Gusa” şeklindedir. “Karamsı” diye çevirdiğimiz kelime ise Kuran’da “Ehva” diye geçer. Petrol, daha çok eğrelti ve algler gibi yeşilliklerin (otlağın), kaya tabakaları arasında çeşitli bakteri işlemleri görmesiyle…
Devamı

Depremin Verdiği Haber

1 – Yerin o şiddetli depremle sarsıldığı  2 – Yerin ağırlıklarını dışarı atıp çıkardığı  3 – Ve insan “Buna ne oluyor?” dediği zaman  4 – İşte o gün haberlerini anlatacaktır.  99 Zilzal Suresi 1/4   Arapça “zilzal”, “deprem, sarsıntı” demektir. Yukarıda incelediğimiz ayetlerin geçtiği sure “Deprem (Zilzal) Suresi” olarak anılmaktadır. Temelde bu surenin kıyamet günündeki…
Devamı