Kategori: Kuran Mucizeleri

Gök mü Yer Mi Önce Yaratıldı?

Naziat ve Fussilet surelerinde geçen ifadelerden yola çıkarak iki farklı yerde yerin ve göğün yaratılışıyla ilgili farklı bir sıralamanın olduğu iddia edilmektedir. Bu farklılığın bir çelişki olduğu söylense de gerçek iddia edildiği gibi değildir. Aslında yerler ve göklerin yaratılmasında bir sıralama yoktur. İkisi de aynı anda yaratılmıştır. Enbiya suresindeki bir ayette şöyle bildirilmektedir: O inkâr edenler…
Devamı

Dil ve İnsan

30 – Hani Rabbin meleklere: “Ben yeryüzüne bir halife yerleştireceğim” demişti. Onlar da: “Orada bozgunculuk yapacak, kan akıtacak birisini mi yerleştireceksin? Halbuki biz seni överek yüceltiyor ve kutsuyoruz” dediler. O da “Bilmediğinizi Ben b1 – ilirim” dedi.  31 – Ve Adem’e isimlerin hepsini öğretti. Sonra onları meleklere sunup: “Eğer doğru sözlülerseniz, haydi şunların isimlerini bana…
Devamı

Üç Karanlıkta Yaratılış

…Sizi annelerinizin karınlarında üç karanlıkta bir yaratılışdan diğer yaratılışa geçirerek yaratmaktadır… 39 Zümer Suresi – 6   Anne karnındaki cenin çok hassas bir varlıktır. Cenin eğer özel bir korunmaya sahip olmasaydı; sıcak, soğuk, ısı değişimleri, darbeler, annenin ani hareketleri cenine ya büyük bir zarar verecek, ya da cenini öldüreceklerdi. Annenin karnındaki 3 bölge cenini tüm…
Devamı

Kemiklerin Oluşumu ve Etle Kaplanmaları

…Sonra o damlacığı asılıp tutunan bir şeye dönüştürdük. Sonra asılıp tutunan şeyi, bir çiğnemlik et parçası haline getirdik. Sonra bir çiğnemlik et parçasını, kemik olarak yarattık. Sonra kemiğe et giydirdik. 23 Muminun Suresi – 14   … Kemiklere de bir bak. Nasıl yerli yerince düzenliyoruz onları ve sonra da onlara et giydiriyoruz…  2 Bakara Suresi…
Devamı

Bir Çiğnemlik Et Parçası

Sonra o damlacığı, asılıp tutunana dönüştürdük. Sonra asılıp tutunanı bir çiğnemlik et haline getirdik. 23 Muminun Suresi – 14   Kuran anne rahminde geçirdiğimiz “asılıp tutunma” (alaka) aşamasından sonra “bir çiğnemlik et” (mudga) aşaması geçirdiğimizi söyleyerek bir mucize daha sergilemektedir. Gerçekten de anne rahmindeki embriyo hem ufaklığından, hem de kemiklerin daha ileride oluşacak olmasından ötürü…
Devamı

Allah Katında Bir Gün Kaç Güne Eşittir ?

“Gün (yevm)” kelimesi Kuran’da sadece 24 saatlik zaman dilimi için kullanılmaz. Bu kelime “gün” anlamının yanı sıra “dönem, devir” anlamına da gelmektedir. Secde Suresi’nin 5. ve Mearic suresinin 4. ayetleri “yevm” kelimesinin anlamını açıklamaktadır. Şimdi bahsi geçen ayetlere bakalım: Gökten yere her işi çekip çevirir. Sonra sizin saymakta olduğunuz bin yıla denk bir günde (dönemde)…
Devamı

Cahiliye Şiiri ve Kuran

Kuran’ın cahiliye şiirinden (Kuran vahyedilmeden önceki Arapların şiirlerinden) etkiler aldığına dair iddialara bu yazıda cevap verilecektir. Bunun cevabı öncelikle şudur: Kuran’ın vahyedildiği dönemde, Kuran’ın muhataplarının önemli bir bölümü cahiliye şiirini çok iyi bilen kişilerdi. Bunlardan birçoğu Peygamberimizin Allah’ın elçisi olduğu iddiasına itirazlar getirmeye çalıştılar; Peygamberimize “deli” veya “sihirbaz” denmesi gibi suçlamaları ve bunların cevaplarını Kuran’da…
Devamı

Kur’an’ı Muhammed Yazdı İddialarına Cevap /Nutfe

Kuran’da sperm ”nutfe” diye geçiyor. Ateistler bunu kabul etmiyor. Ateistler bunun sadece bir yorum ya da çeviri çarpıtması olduğunu iddia ediyorlar. Eğer nutfe gerçektende sperm anlamına geliyorsa bu bir mucizedir çünkü sperm mikroskop ile 17. yüzyılda keşfedilmiştir. Bu tarihten önce spermi bilen yoktu. Bilmeyenler için: meni gözle görülen sıvıdır, sperm ise gözle görülmeyen erkeğe ait…
Devamı

Rahim Duvarında Asılı Dururken

13 – Sonra onu dayanıklı bir karar yerinde bir damlacık haline getirdik. 14 – Sonra o damlacığı asılıp tutunan bir şeye dönüştürdük… 23 Muminun Suresi 13/14   Ayetin çevirisinde “asılıp tutunan şey” olarak çevirdiğimiz kelimenin Arapçası “alak”tır. Bu kelimenin Arapça’daki temel anlamı “asılı duran, tutunan madde”dir. Bu yüzden ayeti bu temel anlamıyla çevirmek en doğru…
Devamı

Bir Özden Yaratılış ve Çocuğun Cinsiyeti

Sonra onun soyunu bayağı bir suyun özünden meydana getirdi.  32 Secde Suresi – 8   Bundan iki önceki bölümde (46. bölüm) insanın toprağın özünden yaratıldığına dikkat çekildiğini gördük (23-Müminun Suresi 12. ayet). O bölümde incelediğimiz ayette geçen “sülale” kelimesi Secde Suresi’nin 8. ayetinde de geçmekte, bu sefer insanın meninin bir özünden yaratıldığı vurgulanmaktadır. Yani insan…
Devamı