Kategori: Hadislerin Dindeki Yeri

Kadınların İhanet Sebebi: Havva

Daha önce de dikkat çekildiği gibi etin kokma ve yemeğin bozulma sebebinin İsrailoğulları olduğunu iddia eden rivayetin devamında çok yakışıksız bir şekilde:   “Eğer Havva olmasaydı, kadınlar kocalarına hiçbir zaman ihanet etmezdi.”[1]   denilmekte ve bu şekilde büyük bir iftirada bulunulmaktadır. Kadın olsun erkek olsun ihanetin sebebi kişilerin kendileridir. Bu sebep kendilerinden başkasına dayandırılamaz. İnsanlar…
Devamı

Kadınların Akıllarının ve Dinlerinin Eksik Olması

Kadınların akıllarının ve dinlerinin eksik olduğu ve cehennem ehlinin çoğunluğunun kadınlardan oluştuğu iddiasında birbirine benzer onlarca rivayet olduğu görülmektedir. Bunlardan biri şu şekilde gelmiştir:   “Hz. Peygamber, bir kurban veya ramazan bayramında, bayram namazı için Musallaya (Namazgâh) çıktı. Namazdan sonra insanlara vaaz etti ve ‘Ey insanlar sadaka veriniz’ diyerek onlara sadaka vermelerini emretti. Sonra kadınların…
Devamı

Hz. Aişe Dokuz Yaşındayken Peygamberimizle Birlikte Olduğu İftirası

Belki de peygamberimiz ve Hz. Aişe ile ilgili yapılmış en çirkin ve uygunsuz yakıştırmalardan biri, güvenilir kabul edilen kaynaklarda peygamberimizin Hz. Aişe ile altı yaşında evlendiği ve dokuz yaşına geldiğinde onunla cinsel ilişkiye girdiği iddiasıdır. Bu türden rivayetler peygamberimizi itibarsızlaştırmak ve bir anlamda sapkın göstermek için uydurulmuş rivayetlerdir. Bu rivayet şu şekildedir:   “Resulullah, ben…
Devamı

Peygamberimiz Zalimce İşkenceler Yapmış ve Deve İdrarı İçilmesini Tavsiye Etmiş Olabilir Mi?

Bir hadis rivayetinde peygamberimiz işkenceci ve zalim olarak gösterilir:   “Ukl ve Ureyne kabilelerinden bir grup insan, Resulullah’ın yanına gelip: “Ey Allah’ın Resulü! Biz hayvancılıkla uğraşıp sütle beslenen (çöl) insanlarıyız, (çift-çubukla uğraşan) köylüler değiliz” dediler. Bu sözleriyle, Medine’nin havasının kendilerine iyi gelmediğini ifade ettiler. Resulullah, onlara (hazineye ait) develerin ve çobanın (bulunduğu yeri) tavsiye etti.…
Devamı

Allah’ın Dünya Semasına İnmesi ve Peygamberimize Salat Okunmadan Edilen Duaların Allah’a Ulaşmaması

Rivayetlerde Allah’ın dua edenlere icabet etmek üzere her gece gecenin son üçte biri girince dünya semasına indiği iddia edilmiştir.[1] Yine peygamberimizin“Dua sema ile arz arasında durur. Bana salat okunmadıkça, Allah’a yükselmez.”[2] “Birisi bana selam verdiği zaman ona karşılık vermem için Allah ruhumu bana iade eder.”[3] “Hiçbir peygamber, cennetteki makamını görmeden kabzolunmaz. Bundan sonra hayatı devam ettirilir…
Devamı

Allah’ın Kıskanç Olması ve Övgüden Hoşlanması

Bazı hadis rivayetlerinde Allah ile ilgili yakışıksız söz ve iddialarda bulunulduğunu görmek mümkündür. Bunlardan biri de Allah’ın kıskanç (gayur) olduğunun iddia edildiği rivayetlerdir. Bilindiği gibi kıskançlık olumsuz anlam taşıyan bir ifadedir. Aynı ifade başka hadislerde insanların birbirlerini kıskanmaları için de kullanılmıştır. Her ne kadar bu türden hadisleri yorumlayanlar bu ifade Allah için kullanıldığında razı olmadığı…
Devamı

Allah’ın Elinin Serinliğinin Peygamberimiz Tarafından Hissedildiği İddiası

Yine hadis rivayetlerinde peygamberimizin:   “Bu gece Rabbim bana en güzel bir surette geldi ve: “Ey Muhammed” dedi. “Buyur Rabbim, emrindeyim!” dedim. “Mele-i A’la’da bulunanların nelerde yarıştıklarını biliyor musun?” dedi. “Hayır!” dedim. Bunun üzerine elini omuzlarımın arasına koydu. Hatta onun serinliğini göğüslerimde hissettim.”[1]   dediği iddia edilmiştir. Bu türden iddiaların ne kadar temelsiz oldukları birçok…
Devamı

Allah’ın Zaman Olduğu ve Ahirette Baldırını Açacağı İddiası

Bir rivayette zamana sövülmemesi çünkü Allah’ın zaman olduğu iddia edilmiştir:   “Resulullah buyurdular ki: Allah Teâlâ Hazretleri şöyle dedi: ‘Âdemoğlu, zamana söverek beni üzüyor. Hâlbuki ben zamanım…”[1]   Yine bir başka rivayet de benzer şekilde gelmiştir:   “Resulullah buyurdular ki: ‘…Vay şu zamanın mahrumiyet hüsranına!’ diye kahırlı söz söylemeyin. Zira Allah’ın kendisi zamandır.”[2]   Genelde…
Devamı

Kur’an Okurken Ağlayamıyorsak Yapılacaklar ve Kur’an’ın Tamamını Okumadan Okumuş Gibi Sevap Almanın Kısa Yolları

Söz konusu kitaplarda Kur’an surelerinin okunması ile ilgili de akıl almaz rivayetler yer almaktadır. Buna göre:   İhlas suresini okuyan kimsenin Kur’an’ın üçte birini,[1] Zilzal suresini okuyan kimsenin Kur’an’ın yarısını, Kâfirun suresini okuyan kimsenin ise Kur’an’ın dörtte birini okumuş sayılacağı ifade edilir.[2] Yasin suresini okuyan kişinin ise Kur’an’ın tamamını on defa okumuş gibi sevap alacağı…
Devamı

Peygamberlerin Cesetlerinin Çürümesinin Yeryüzüne Haram Kılınması

Birçok hadis rivayetinde, Allah’ın yeryüzünde yaratmış olduğu kanunlarının hiçe sayılarak çeşitli iddialarda bulunulduğu görülmektedir. Bu türden iddialardan biri de peygamberlerin cesetlerinin çürümediği yani toprak tarafından yenmediği iddiasıdır. Oysa Kur’an ayetlerinden açıkça görüldüğü üzere peygamberler de bizler gibi insandırlar. Dolayısıyla bizim tabi olduğumuz doğa kanunlarına onlar da tabidirler. Bu iddialara göre Allah yeryüzüne, peygamberlerin cesetlerini yemeyi…
Devamı