Kategori: Kuran Ayetleri ile Çelişen Hadislere Örnekler

Ölen Kişinin Affedilmesi İçin Cenazesinde Kaç Kişinin Ondan Razı Olması Gerekir?

Hadis rivayetlerinde ölen kişinin Allah tarafından affedilmesi ve cenazesine katılarak kendisi hakkında şefaatçi olması ile ilgili farklı sayılar zikredilmiştir. Konu ile ilgili bir rivayet şu şekildedir:   “Resulullah buyurdular ki: Üzerine Müslümanlardan, kendisine şefaat talep eden yüz kişinin namaz kıldığı her ölüye mutlaka şefaat edilir.”[1]   Bir diğer rivayette sayı kırka inmiştir:   “Resulullah’tan işittim,…
Devamı

Peygamberimizin Mucizesi Nedir?

Yine bilindiği gibi peygamberimize birçok mucize isnat edilir. Oysa bir hadiste peygamberimizin şu şekilde söylediği rivayet edilir:   “Her peygambere mutlaka insanların inanmakta olageldikleri şeyler cinsinden bir mucize verilmiştir. Ama bana verilen (mucize) ise vahiydir ve bunu bana Allah vahyetmiştir.”[1]   Örneğin peygamberimiz bu şekilde bir açıklama yapmış olabilir. Çünkü bu ifade Kur’an ile uyumludur:…
Devamı

Kıyamet Ne Zaman Kopacaktır?

Yine kıyametin ne zaman kopacağına dair bir soruya peygamberimizin verdiği iddia edilen cevabın da tarihsel açıdan gerçekleşmemiş olduğu ortadadır:   “Bir adam Allah’ın Resulü’ne: ‘Kıyamet ne zaman kopacak?’ diye sordu. Resul sustu, sonra kucağındaki Ezdli çocuğa baktı ve şöyle dedi: ‘Eğer bu çocuk uzun ömürlü olursa iyice ihtiyarlamasına kalmadan kıyamet kopacaktır.’ Enes der ki: “Çocuk…
Devamı

İhramlı Kişi Evlenebilir Mi?

Kur’an’da açıklanmayan her konunun Allah’ın Kur’an ilkelerine uygun şekilde serbest bıraktığı konular olduğunu anlayamayan ya da bir şekilde kabul etmeyenler, Yahudi ve Hıristiyanların düştükleri hatalara düşerek dinde olmayan detaylar ve cevabı verilmemiş şeylerle ilgili sorular sormaya kalkarak hem dini zorlaştırmış hem de çelişkili bir hale sokmuşlardır. Bunlardan biri de ihramlı olan kişinin evlenip evlenemeyeceği hususudur.…
Devamı

Kusmak Orucu Bozar Mı?

Bir rivayette peygamberimizin kustuğu için orucunu açtığı iddia edilmiştir:   “Ma’dan İbnu Talha, kendisine Ebu’d-Derda’nın şunu anlattığını söylemiştir: ‘Resulullah kustu ve orucunu açtı. Sevban’a bu meseleyi sordu. Sevban: ‘Doğru söylemiş, o zaman abdest suyunu ben döktüm’ dedi.”[1]   Buna rağmen bir başka rivayette peygamberimizin, kusmanın orucu bozmayacağını söylediği iddia edilmiştir:   “Üç şey vardır orucu…
Devamı

Hz. İsa Tekrar Yeryüzüne İnecek Mi?

Kur’an’da yer almamasına rağmen uydurma yollar ile peygamberimize atfedilerek aktarılan pek çok “kıyamet hadisesi” ve kehaneti bulunmaktadır. Üstelik bunların önemli bir kısmı sahih/güvenilir kabul edilen hadis kitaplarında yer alır. Müslümanlar dini konularda peygamberimize uymak istiyorlarsa bir konu ile ilgili hüküm çıkartırken Kur’an’a uymalıdırlar. Çünkü peygamberimiz Kur’an’ı tebliğ etmek ve  Kur’an’a göre yaşamakla emrolunmuştur. Kur’an, peygamberimizin…
Devamı

Peygamberimiz Saatin (Kıyametin) Ne Zaman Kopacağını Bilebilir Mi?

Kıyamet alametleri ile ilgili rivayet ve uydurmalar saymakla bitmeyecek türdendir. Bazı kaynaklar, Allah’ın bu konu ile ilgili apaçık ayetlerine rağmen uydurma rivayetlerden hareketle kıyamet saatine ilişkin çeşitli tarihler verir ve yaşanacak olaylarla ilgili Kur’an’da hiç yer almayan iddialarda bulunur. Hatta Buhari ve Müslim gibi güvenilir kabul edilen hadis kaynaklarında Enes b. Malik’ten gelen şu şekilde…
Devamı

Tarikatlar

Kuran’ın anlattığı din ile uydurulan dini ayırt ederken mutlaka değinilmesi gereken bir diğer önemli konu da tarikatlardır. Yüzlerce tarikat olmasına ve bunların, Kuran’ın anlattığı İslam’dan sapışları farklı noktalarda olmasına rağmen çalışmamızın hedeflenen boyutunu dikkate alarak sadece şeyhlerin aşırı yüceltilmesi ve tartışılmaz kabul edilmesi gibi, birçoğunda ortak ve temel olan noktalara değinmekle yetineceğiz.   TEKKELERİN DEJENERASYONU…
Devamı