Kategori: Kuran Ayetleri ile Çelişen Hadislere Örnekler

Allah’ın Kabul Edeceği Tövbe Hangisidir?

Bir rivayette peygamberimizin şu şekilde söylediği iddia edilmiştir:   “Resulullah buyurdular ki: İstiğfar eden (af dileyen, tövbe eden) kimse günde yetmiş kere de tövbesinden dönse günahta musır (ısrarcı) sayılmaz.”[1]   Oysa Kur’an’da Allah’ın kabul edeceği tövbenin bilgisizlikle yapılan ve çok geçmeden edilen tövbe olduğu görülmektedir:   “Allah’ın, kabulünü üstlendiği tövbe, bilgisizlikle kötülük işleyip de çok…
Devamı

Varis İçin Vasiyet Yok Mudur?

Yine bir hadiste varis için vasiyet olmadığı ifade edilir.[1] Kur’an ise:   “Ey iman edenler! Herhangi birinize ölüm gelip çattığında vasiyet zamanı aranızda tanıklık şöyle olsun…” (Maide Suresi 106)   diyerek açıklama yapar. Yine başka bir ayette:   “Herhangi birinize ölüm yaklaştığında eğer geriye bir değer bırakıyorsa münasip bir biçimde anne-babaya ve yakın akrabaya vasiyet…
Devamı

Peygamberimiz Ölmeden Önce Tüm Kadınlar İle Evlenmesi Helal Kılınmış Mıdır?

Bir hadiste peygamberimiz vefat etmeden önce kendisine, dünyadaki bütün kadınlarla evlenebilmenin Allah tarafından helâl kılındığı söylenir.[1] Oysa bu konuda açık bir ayet bulunmakta ve bu hadis rivayetini yalanlamaktadır:   “Bundan sonra sana artık başka kadınlar (ile evlenmek) helal olmaz. Bunları, başka eşlerle değiştirmek de -onların güzellikleri hoşuna gitse bile- helal olmaz…” (Ahzab Suresi 52).  …
Devamı

Hesap Günü Şefaat Var Mı?

Ayetler şefaatin sadece Allah’a ait olduğunu ifade ederler:   “Şefaat, tümden ve sadece Allah’ındır. Göklerin ve yerin mülkü/yönetimi O’nundur. Sonunda O’na döndürüleceksiniz.” (Zümer Suresi 44).   “Din gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? Evet, din gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? Bir gündür ki o, bir benlik bir başka benlik için hiçbir şeye güç yetiremez.…
Devamı

Allah’tan Başkası Gaybı Bilebilir Mi?

Kur’an’a göre peygamberimiz, geçmiş ve gelecek ile ilgili olayları içeren gaybı bilmemekte ve gaybın bilgisinin sadece Allah’a ait olduğunu söylemektedir:   “Gaybın anahtarları O’nun katındadır, O’ndan başka hiç kimse gaybı bilmez…” (En’am Suresi 59).   “De ki: ‘Ben size, Allah’ın hazineleri yanımdadır, demiyorum. Gaybı da bilmem. Size ‘Ben meleğim’ de demiyorum. Ben sadece bana vahyolunana…
Devamı

Haksız Yere Öldürülen Herkesin Suçu Kabil’e De Yüklenir Mi?

Hadis rivayetlerinde yeryüzünde haksız yere öldürülen bütün insanların katillerinin günahından bir mislinin haksız yere kardeşini öldüren Hz. Âdem’in oğluna da yüklendiği iddia edilmiştir:   “Resulullah buyurdular ki; Yeryüzünde haksız yere öldürülen bir insan yoktur ki katilin günahından bir misli Hz. Âdem’in ilk oğluna (Kabil’e) gitmemiş olsun. Çünkü o, haksız öldürme yolunu ilk açandır.”[1]   Oysa…
Devamı

Hz. Âdem Kader Kurbanı Mıdır?

Kur’an’da Hz. Âdem’in ve eşinin nefislerine uyarak ve Allah’ın kendilerine yasak ettiği ağaca yaklaşarak Allah’ın emri dışında hareket etmelerinin kendi özgür iradeleri ile gerçekleşen bir yasak ihlali olduğu açık bir şekilde anlaşılmaktadır:   “…Ve (böylece) Âdem Rabbine karşı geldi ve dolayısıyla ciddi bir hataya düşmüş oldu.” (Taha Suresi 121).   “…(O zaman) Rableri kendilerine seslendi:…
Devamı

Hesapsız Cennete Girmek Mümkün Müdür?

Yine hadislerde sadece Allah’a ait olan kimi yetkilerin peygamberimize verildiği görülür. Bir hadise göre peygamberimizin şöyle söylediği iddia edilir:   “Rabbim bana, ümmetimden yetmiş bin kişiyi hesap ve ceza olmaksızın cennete koymayı vadetti. Her bin ile birlikte yetmiş bin ve Rabbimin avucuyla üç avuç daha.”[1]   Görüldüğü gibi söz konusu hadiste hesaba ve cezaya uğramadan…
Devamı

Peygamberimiz Kimlerin Cennetlik Olduğunu Bildirmiş Midir?

Bir hadiste peygamberimizin:   “Beni gören veya beni göreni gören bir Müslüman’a ateş değmeyecektir.”[1]   dediği ya da yine hadislerde kimlerin cennetlik olduğunu isimlerini vererek müjdelediği iddia edilir.[2] Oysa Kur’an’da peygamberimize:   “De ki: Ben peygamberlerin ilki değilim; kendime de size de ne yapılacağını asla bilmiyorum; ben sadece (vahyi) olduğu gibi beyan eden bir uyarıcıyım.”…
Devamı

Peygamberimiz Hangisini Söylemiş Olabilir?

Bazı rivayetlerde benzer sorulara karşı peygamberimizin verdiği cevapların değiştiği görülmektedir. Söz konusu rivayetlere bakıldığında peygamberimiz ile ilgili sanki her gelene o an kafasına göre bir sıralama yapan ya da bir dediği bir dediği ile uyuşmayan biri izlenimi verilmeye çalışılmıştır. Böyle bir şeyin mümkün olmadığı açıktır.   “Ya Resulallah! Allah yolunda cihada denk hangi iş vardır?…
Devamı