Kategori: Kuran Ayetleri ile Çelişen Hadislere Örnekler

Oruç Bozmanın Kefareti Nedir?

Hadis rivayetlerinde ve yaygın olarak neredeyse bütün dini içerikli kitaplarda bilerek oruç bozmanın cezasının altmış bir gün oruç tutmak olduğu iddia edilmiştir. Bu inanç halk arasında da oldukça yaygındır. Bir rivayette oruçlu olduğu halde nefsine yenilerek eşi ile birlikte olan bir adamın peygamberimize geldiği ve ne yapacağını sorduğu anlatılır. Buna göre peygamberimizin yapabileceğini söylediği şeylerden…
Devamı

Arkasından Ağlanması Sebebiyle Ölüye Azap Edilir Mi?

Bazı hadislerde, ölünün, ailesinin ya da birilerinin kendisi için ağlamasından dolayı azaba uğratılacağı söylenir. Bir rivayet:   “Şüphesiz, ailesinin kendisine ağlaması sebebiyle ölüye azap edilir.”[1]   şeklindedir. Bir diğer rivayette ise ailesi yerine dirilerin ifadesi yer alır:   “Şüphesiz, dirilerin ağlaması sebebiyle ölüye azap edilir.”[2]   Oysa Kur’an:   “Doğrusu hiçbir günahkâr bir başkasının günah…
Devamı

Peygamberimiz Bir Yahudi Tarafından Büyülenmiş Midir?

Hadislerde peygamberimizin Medine’de bir Yahudi tarafından büyülendiği, günlerce, hatta bazı rivayetlerde altı ay boyunca ne yaptığını bilmez durumda ortalıkta dolaştığı iddia edilirken,[1] Kur’an bu yakıştırmanın zulmedenler tarafından peygamberimize yapıldığına dikkat çeker:   “Zulmedenler dedi ki: Siz olsa olsa büyülenmiş bir adama uyuyorsunuz.” (Furkan Suresi 8).   Yine ayetlerde açıkça dikkat çekilir:   “Sen, Rabbinin nimetiyle…
Devamı

Çocuğun Cinsiyetini Kim Belirler?

Hadis rivayetlerinde iddia edilen birçok şeyin Kur’an ile ve kendi aralarında çeliştiği açık bir şekilde görülmektedir. Bazı rivayetler ise hem Kur’an ile hem de bilimsel gerçekler ile çelişmektedirler. Örneğin bir rivayette peygamberimiz kendisine çeşitli sorular soran bir Yahudinin sorularını cevaplamakta ve rivayetin son kısmındaki bir soruda şöyle söylemektedir:   “…‘Sana çocuktan soracağım’ dedi. Aleyhissalatu vesselam: ‘Erkeğin…
Devamı

Esnemek Şeytandan Mıdır?

Allah’ın insanda yaratmış olduğu doğal hallerin kimi rivayetlerde şeytan işi olarak sunulduğu görülmektedir. Örneğin bir rivayette peygamberimizin esnemenin şeytandan olduğunu söylediği iddia edilmiştir:   “Şüphesiz Allah aksıranı sever fakat esneyeni sevmez. Sizden biriniz aksırır ve Allah Teâlâ’ya hamdederse onun hamdini işiten her müslümanın yerhamükellah demesi üzerine bir vecibedir. Esnemeye gelince, o şeytandandır. Sizden birinizin esnemesi…
Devamı

Kırmızı Elbise Giymenin Hükmü Nedir?

Rivayetlerde peygamberimizin kırmızı renkli elbise giymeyi yasakladığı iddia edilir. Bir rivayette ise üzerinde kırmızı renkli elbise var diye kendisine selam veren birinin selamını almadığı iddia edilerek peygamberimize iftira edilmiştir. Söz konusu rivayet şu şekildedir: “Üzerinde kırmızı renkli iki giyecek bulunan bir adam geldi ve Resulullah’a selam verdi. Ama adamın selamını almadı.”[1] Oysa bilindiği gibi Kur’an…
Devamı

İslam Öncesi İki Kız Kardeşi Birlikte Nikâhlayan Kişinin Durumu Nedir?

Yine bir hadiste peygamberimize:   “Ey Allah’ın Resulü, ben Müslüman olduğum zaman nikâhımda iki kız kardeş vardı (ne yapalım?)” şeklinde bir soru sorulduğu, peygamberimizin de “Onlardan dilediğin birini boşa!” diye emrettiği iddia edilir.[1]   Oysa Kur’an’da iki kız kardeşi aynı anda nikâhlamak haram kılınmış ancak geçmişte kalanların müstesna olduğu ifade edilmiştir.   “…İki kız kardeşi…
Devamı

Allah İle Karşılıklı Konuşan Şehit Sahabe

Kur’an’da açık bir şekilde Allah’ın bir insan ile doğrudan konuşmasının mümkün olmadığı ifade edilir:   “Kendisiyle Allah’ın konuşması, bir beşer için olacak (şey) değildir; ancak bir vahiy ile ya da perde arkasından veya bir elçi gönderip kendi izniyle dilediğine vahyetmesi (durumu) başka. Gerçekten O, yüce olandır, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Şura Suresi 51).   Ancak…
Devamı

Kimse Ameli İle Cennete Giremeyecek Mi?

Bir rivayette peygamberimizin, kendisi de dâhil olmak üzere kimsenin kendi ameli ile cennete giremeyeceğini söylediği iddia edilir:   “…‘Unutmayın ki sizden hiç kimseye, yaptığı amel, cenneti kazandırmayacaktır’ buyurdu. ‘Sen de mi (amelinle cennete gidemeyeceksin) ey Allah’ın Resulü?’ dediler ‘Evet, ben de’, dedi, ‘Allah affı ve rahmeti ile muamele etmezse ben de!’”[1]   Şüphesiz ne kadar…
Devamı

Hesap Günü Sadece Cehennemlikler Mi Hesaba Çekilecektir?

Bir rivayette şöyle söylenmektedir:   “Resulullah ‘Ahirette kimin hesabı münakaşa edilirse azaba maruz kalacak demektir!’ buyurmuşlardı. Ben: ‘Nasıl olur? Allah Teâlâ Hazretleri (mealen): ‘O vakit kimin kitabı sağ eline verilirse; kolay bir hesapla muhasebe edilecek ve ehline sevinçli olarak dönecek’ (İnşikak 7-9) buyurmadı mı, (bu hesap münakaşası değil mi)?’ dedim. ‘Hayır!’ buyurdular, bu (münakaşa değil)…
Devamı