Kategori: Bu Hadis Rivayetlerine Nasıl Güvenebilirsiniz?

Kitap Ehli Selam Vermeden Selam Vermemek ve Geçerken Yollarını Daraltmak

Yine bazı rivayetlerde Yahudi ve Hıristiyanlar ile karşılaşıldığında onlar selam vermeden selam verilmemesi ve kenardan geçmeleri için yolun daraltılması söylenir:   “Resulullah buyurdular ki: Hıristiyan ve Yahudilerle karşılaşınca önce siz selam vermeyin onlar size versinler, siz mukabele edin. Bir yolda onlarla karşılaşınca (kenardan geçmeleri için) yolu onlara daraltın.”[1]   Buna rağmen başka bir rivayette kişi…
Devamı

Cehennem Kefareti Yahudi ve Hıristiyanlar

Hadislerde Müslüman bir kimse öldüğünde, Allah’ın ona bedel bir Yahudi veya Hıristiyan’ı cehenneme koyacağı iddia edilmiştir:   “Resulullah buyurdular ki: Müslüman bir kimse öldü mü, Allah ona bedel bir Yahudi veya Hıristiyan’ı cehenneme koyar.”[1]   Başka bir rivayette de kıyamet günü olduğunda Allah’ın her Müslüman’a bir Yahudi ve Hıristiyan vereceği ve ona senin yerine cehenneme…
Devamı

Mitoloji İçerikli Bazı Rivayetler

Bazı hadis rivayetlerinde mitolojik unsurlar barındıran saçma iddialarda bulunulduğunu görmek mümkündür. Kur’an ile mantık ile ve bilimsel gerçeklerle uyuşması mümkün olmayan türden birçok temelsiz iddia ortaya atılmıştır.   Örneğin bir rivayette Güneş’in şeytanın iki boynuzu arasından doğduğu söylenmiş,[1] Güneş ve Ay’ın kıyamet günü dürülüp, sarılarak ateşe atılmış iki öküz olduğu iddia edilmiştir.[2]   Oysa hem…
Devamı

Zincirlere Bağlı Olarak Cennete Sevk Edilmek

Kimi rivayetlerde öyle garip iddialarda bulunulmuştur ki söz konusu türden rivayetlerin gerçek olup olamayacağı konusunda araştırma yapmaya gerek dahi bulunmamaktadır. Bunlardan biri şöyledir:   “Resulullah’ı işittim şöyle diyordu: Zincirlere bağlı olarak cennete sevk edilen bir zümrenin haline Rabbimiz taaccüb (hayret) etti.”[1]   Cennete sevk edilenler içinden bir grubun neden zincire bağlı olduğunu anlamak mümkün değildir.…
Devamı

Diri Diri Toprağa Gömülen Çocuğun Suçu Ne?

Bilindiği gibi Mekke müşrikleri arasında, doğan kız çocuklarının diri diri toprağa gömülmesi şeklinde bir uygulama vardı. Kur’an buna dikkat çeker:   “O diri diri gömülen kız çocuğuna sorulduğunda, hangi günah yüzünden öldürüldü diye!” (Tekvir Suresi 8-9).   Buna rağmen bir rivayette gömülen çocuğun da kendisini gömen ile birlikte cehennemde olacağı iddia edilmiştir:   “Resulullah buyurdular…
Devamı

Mescitte Kılınan Bir Namazdan Sonra Diğer Namazı Beklemek

“Resulullah: ‘Size, Allah’ın kendisiyle günahları yok edip, dereceleri yükselteceği hayırları haber vereyim mi?’ buyurdular. Ashap: ‘Evet, yâ Resulullah!’ dediler. Resul-i Ekrem: ‘Güçlükler de olsa abdesti güzelce almak, mescitlere doğru çok adım atmak, bir namazı kıldıktan sonra öteki namazı beklemek. İşte ribâtınız, işte bağlanmanız gereken budur’ buyurdular.”[1]   Rivayetten de görüldüğü gibi namaz kılmak üzere mescide…
Devamı

Tüm Günahlardan Arındıran Abdest ve Namaz

Tüm Günahlardan Arındıran Abdest   Bilindiği gibi abdest, namaz kılmak için gerekli olan bir ön şarttır. Abdestin nasıl alınacağı Maide suresinin 6. ayetinde açıklanır. Ancak ne bu ayette ne de başka bir ayette alınan abdestin kişinin günahlarını sildiği söylenir. Bu türden iddia ve ifadeler ancak rivayetlerde olur. Bu da söz konusu rivayetlerin Kur’an’a uygun olmadıklarının…
Devamı

Tüm Günahları Bağışlatmanın ve Cennete Girmenin Formülleri

Üç Kere Tövbe Eden, Artık Dilediğini Yapabilir Mi?   Bir rivayette bilerek ya da bilmeyerek bir günaha girip de Allah’tan af ve mağfiret dileyen bir kula Allah’ın: “Demek ki kulum (dilerse) günahını affedecek, dilerse cezalandıracak muhakkak bir Rabbi olduğunu bildi. Şu halde ben de kulumu mağfiret ettim!” diyeceği ve bu şekilde birkaç kere günaha girip…
Devamı

Bir Yetime Yemek Yediren Kesin Olarak Cennetlik Midir?

Kur’an’da öksüz ve yetimlerin gözetilmeleri vurgulanır. Ancak kimi hadis rivayetlerinde yetim birisi ile sofrasını paylaşan birinin şirk koşmadığı müddetçe tüm günahlarının affedilerek kesin olarak cennete gireceği iddia edilmiştir:   “Resulullah buyurdu ki: Kim Müslümanlar arasından bir yetim alarak yiyecek ve içeceğine dâhil ederse affedilmez bir günah (şirk) işlememişse Allah onu mutlaka cennete koyacaktır.”[1]   Bu…
Devamı

İki Kız Evladı Yetiştirenin Cennetlik Olması

Bir rivayette ergenlik çağına gelene kadar iki kız yetiştirmiş olan kişinin cennetlik olduğu iddia edilmiştir:   “Resulullah buyurdu ki: Buluğa erinceye kadar kim iki kız evladı yetiştirirse -parmaklarını birleştirerek- kıyamet günü o ve ben şöyle beraber oluruz. (Tirmizi’de: O ve ben cennete şu iki şey gibi beraber gireriz dedi ve iki parmağıyla işaret etti şeklinde…
Devamı