Kategori: Bu Hadis Rivayetlerine Nasıl Güvenebilirsiniz?

Anne Yanında Kalmak, Allah Yolunda Mücadeleden Daha Mı Önemlidir?

Başka bir rivayette peygamberimizin savaşa katılmak üzere kendisine gelen birine annesi olup olmadığını sorduğu ve annesi varsa onun yanında kalmasını, zira cennetin annelerin ayaklarının altında olduğunu söylediği iddia edilmiştir. Sanki savaşa katılanların annesi olmayan kişilerden seçildiği ve annenin yanında kalmanın, gerektiğinde Allah yolunda canı ve malı ile savaşıp mücadele etmekten daha değerli gösterildiği görülmektedir:  …
Devamı

Arkasında Saklanan Yahudileri İhbar Eden Taşlar

Hadis rivayetlerinde ahir zamanda Müslümanlar ile Yahudilerin birbirleri ile savaşacakları ve savaş esnasında Yahudilerin taşların arkasına saklanacakları, dile gelen taşların “Arkamda bir Yahudi var, onu öldür” diyecekleri iddia edilmiştir. İlgili rivayet şu şekildedir:   “Resulullah buyurdular ki: Yahudilerle savaşacak ve onları öldüreceksiniz. Öyle ki taş dahi: ‘Ey Müslüman, işte Yahudi, arkamda (saklandı), gel, öldür onu!’…
Devamı

Hadislere Göre Elimizdeki Kur’an Eksiktir

Yine söz konusu güvenilir kabul edilen hadislerde, bazı kelimelerin, bazı ayet ve surelerin Kur’an’a eksik ya da fazla yazıldığı ya da Kur’an’dan çıktığı ancak hükmünün devam ettiği iddia edilmiştir. Örneğin Leyl suresinin üçüncü ayetini, İbn Masud’un ‘ve’z-zekeri ve’l-unsâ’ şeklinde okuduğunu yani ‘ve mâ halaka/yaratana’ ifadesini okumadığını ve bunu bizzat peygamberimizden bu şekilde öğrendiğini söyleyerek şöyle…
Devamı

Bazı Meşhur Kitaplarda Kadınlara Yönelik İfadeler

Kadınlarla ilgili uydurulan şeyler saymakla bitmez. Sahih kabul edilen hadis kitapları, kadınlara iftira ve aşağılamalarla doludur. Hadislerin toplanma döneminde, cahiliye döneminden, eski kültürlerden, birçok uydurma ile özünden saptırılmış olan Yahudilik ve Hıristiyanlıktan gelen kadına bakış açısının dinselleştirilerek “hadis” başlığıyla dinimize sokulduğu görülmektedir. Kur’an’a iman eder gibi hadislere iman edenlerin, örnek verilen söz konusu bu hadisleri…
Devamı

Kadınların Sünnet Edilmesi

Yine kadınların sünnet edilmesi ile ilgili de bir rivayet uydurmaktan geri kalınmamıştır. Ebu Davud rivayetine göre peygamberimizin şu şekilde söylediği iddia edilmiştir:   “Sünnet (hıtan), erkeklere sünnet, kadınlar için fazilettir.”[1]   Yine Ebu Davud’da geçen diğer bir rivayet şu şekildedir: “Bir kadın Medine’de kızları sünnet ederdi. Resulullah kadını çağırarak kendisine:   ‘Derin kesme. Zira derin…
Devamı

Erkeğe Karısını Neden Dövdüğünün Sorulamaması

Daha önce dikkat çekildiği gibi bir rivayette peygamberimizin erkeğe karısını neden dövdüğünün sorulamayacağını söylediği iddia edilmiştir.   “Resulullah buyurdular ki: Erkeğe, hanımını ne sebeple dövdüğü sorulmaz.”[1]   Âlemlere rahmet olarak gönderilmiş olan peygamberimizin bu şekilde bir söz söylemesi mümkün değildir. Aynı şekilde kadın ve erkek arasındaki ilişki ve hakların Allah’ın ayetleri çerçevesinde adil bir şekilde…
Devamı

Kadınların İhanet Sebebi: Havva

Daha önce de dikkat çekildiği gibi etin kokma ve yemeğin bozulma sebebinin İsrailoğulları olduğunu iddia eden rivayetin devamında çok yakışıksız bir şekilde:   “Eğer Havva olmasaydı, kadınlar kocalarına hiçbir zaman ihanet etmezdi.”[1]   denilmekte ve bu şekilde büyük bir iftirada bulunulmaktadır. Kadın olsun erkek olsun ihanetin sebebi kişilerin kendileridir. Bu sebep kendilerinden başkasına dayandırılamaz. İnsanlar…
Devamı

Kadınların Akıllarının ve Dinlerinin Eksik Olması

Kadınların akıllarının ve dinlerinin eksik olduğu ve cehennem ehlinin çoğunluğunun kadınlardan oluştuğu iddiasında birbirine benzer onlarca rivayet olduğu görülmektedir. Bunlardan biri şu şekilde gelmiştir:   “Hz. Peygamber, bir kurban veya ramazan bayramında, bayram namazı için Musallaya (Namazgâh) çıktı. Namazdan sonra insanlara vaaz etti ve ‘Ey insanlar sadaka veriniz’ diyerek onlara sadaka vermelerini emretti. Sonra kadınların…
Devamı

Hz. Aişe Dokuz Yaşındayken Peygamberimizle Birlikte Olduğu İftirası

Belki de peygamberimiz ve Hz. Aişe ile ilgili yapılmış en çirkin ve uygunsuz yakıştırmalardan biri, güvenilir kabul edilen kaynaklarda peygamberimizin Hz. Aişe ile altı yaşında evlendiği ve dokuz yaşına geldiğinde onunla cinsel ilişkiye girdiği iddiasıdır. Bu türden rivayetler peygamberimizi itibarsızlaştırmak ve bir anlamda sapkın göstermek için uydurulmuş rivayetlerdir. Bu rivayet şu şekildedir:   “Resulullah, ben…
Devamı

Peygamberimiz Zalimce İşkenceler Yapmış ve Deve İdrarı İçilmesini Tavsiye Etmiş Olabilir Mi?

Bir hadis rivayetinde peygamberimiz işkenceci ve zalim olarak gösterilir:   “Ukl ve Ureyne kabilelerinden bir grup insan, Resulullah’ın yanına gelip: “Ey Allah’ın Resulü! Biz hayvancılıkla uğraşıp sütle beslenen (çöl) insanlarıyız, (çift-çubukla uğraşan) köylüler değiliz” dediler. Bu sözleriyle, Medine’nin havasının kendilerine iyi gelmediğini ifade ettiler. Resulullah, onlara (hazineye ait) develerin ve çobanın (bulunduğu yeri) tavsiye etti.…
Devamı