Category: Hadislerin Dindeki Yeri

Bir Şey Yiyip İçmenin Yasaklandığı Kaplar 0

Bir Şey Yiyip İçmenin Yasaklandığı Kaplar

Hadis rivayetlerinde peygamberimizin altın ve gümüş kap ve tabak içerisinde yemek yemeyi ve su içmeyi yasakladığı, altın ve gümüş kaptan bir şey içenin karnına cehennem ateşi doldurduğunu söylediği iddia edilmiştir.[1]   Allah’ın yasaklamadığı bir...

Deve Eti ve Ateşte Pişen Şeyler Yedikten Sonra Abdest Alınması 0

Deve Eti ve Ateşte Pişen Şeyler Yedikten Sonra Abdest Alınması

Sadece namaz kılmak için alınması gerekli olan abdest ile ilgili de garip bazı rivayetler uydurulmuştur. Bunlardan birine göre deve eti yiyenin abdest alması gerektiği ama koyun eti yiyenin abdest almasına gerek olmadığı iddia edilmiştir.[1]...

Sol El İle Yemenin Yasak Edilmesi 0

Sol El İle Yemenin Yasak Edilmesi

Yine sol elle yiyip içmek yasaklanmış çünkü şeytanın sol eliyle yiyip içtiği iddia edilmiştir.[1] Hatta bir başka rivayette peygamberimizin sol eli ile yememesi için uyardığı kişinin yemeğe devam etmesi sebebiyle o kişiye beddua ettiği...

İsrailoğullarının Meshe Uğramış Bir Boyu: Kertenkele 0

İsrailoğullarının Meshe Uğramış Bir Boyu: Kertenkele

Fare rivayetine benzer bir rivayet de kertenkele ile ilgili gelmiştir. Rivayete göre peygamberimiz, kertenkele yiyip yiyemeyeceğini soran bir adama kertenkelenin Allah’ın lanetlemiş olduğu İsrailoğullarından bir boyun yeryüzünde yürüyen hayvanlar haline çevrilmesi sonucu dönüşüme uğramış...

Yalnız Yolculuk Yapanın Şeytan Olması 0

Yalnız Yolculuk Yapanın Şeytan Olması

Yine benzer şekilde hadis rivayetlerinde birçok garip haram ve yasaklar uydurulduğunu görmek mümkündür. Bir rivayette peygamberimizin şöyle söylediği iddia edilmiştir:   “Resulullah buyurdular ki: Bir atlı bir şeytandır, iki atlı iki şeytandır, üç atlı...

Cehenneme Gidecek İnsanların Oranı Belli Midir? 0

Cehenneme Gidecek İnsanların Oranı Belli Midir?

Yine Buhari’de geçen iki rivayetin birinde kıyamet günü ilk çağırılacak kişinin Hz. Âdem olacağı ve kendisine zürriyetinden cehennemlik olacakları çıkarıp ateşe göndermesinin emredileceği, ne kadarını çıkarması gerektiğini sorduğunda ise Allah’ın:   “Her yüz kişiden...

Anne Yanında Kalmak, Allah Yolunda Mücadeleden Daha Mı Önemlidir? 0

Anne Yanında Kalmak, Allah Yolunda Mücadeleden Daha Mı Önemlidir?

Başka bir rivayette peygamberimizin savaşa katılmak üzere kendisine gelen birine annesi olup olmadığını sorduğu ve annesi varsa onun yanında kalmasını, zira cennetin annelerin ayaklarının altında olduğunu söylediği iddia edilmiştir. Sanki savaşa katılanların annesi olmayan...

Arkasında Saklanan Yahudileri İhbar Eden Taşlar 0

Arkasında Saklanan Yahudileri İhbar Eden Taşlar

Hadis rivayetlerinde ahir zamanda Müslümanlar ile Yahudilerin birbirleri ile savaşacakları ve savaş esnasında Yahudilerin taşların arkasına saklanacakları, dile gelen taşların “Arkamda bir Yahudi var, onu öldür” diyecekleri iddia edilmiştir. İlgili rivayet şu şekildedir:  ...

Kur’an’ın İçinde Nesh (Hükmü İptal) Edilmiş Ayetler Olduğu İddiası 0

Kur’an’ın İçinde Nesh (Hükmü İptal) Edilmiş Ayetler Olduğu İddiası

Bir rivayette şu an elimizdeki Kur’an nüshasında mevcut bulunan Nisa Suresi 15 ve 16. ayetlerin, Nur suresinin 2. ayeti ile nesh edildiği, yani değiştirilerek hükmünün iptal edildiği iddia edilmiştir. Dolayısıyla rivayetin iddiasına göre Kur’an’da...

Hadislere Göre Elimizdeki Kur’an Eksiktir 0

Hadislere Göre Elimizdeki Kur’an Eksiktir

Yine söz konusu güvenilir kabul edilen hadislerde, bazı kelimelerin, bazı ayet ve surelerin Kur’an’a eksik ya da fazla yazıldığı ya da Kur’an’dan çıktığı ancak hükmünün devam ettiği iddia edilmiştir. Örneğin Leyl suresinin üçüncü ayetini,...