Category: Allah Var mıdır ?

İmkan Delili 0

İmkan Delili

Farabi, İbn Sina, Fahreddin Razi, Teftazani, Curcani gibi ünlü birçok müslüman düşünür imkan delilini Allah’ın varlığının kanıtlanmasında kullanmışlardır. Bu delilde mümkün olan varlıkların kendi kendine var olamayacaklarının, bunları zorunlu bir varlığa muhtaç olduğunun üzerinde...

0

Tanrının Varlığı İçin Ahlaki Kanıt

Tanrı olmadan iyi olabilir miyiz? İlk bakışta çok açık görülüyor ki bu soruyu sormak bile insanları sinirlendirebilir. İnananlar Tanrı’yı bizim o olmadan yaşayacağımızdan daha iyi bir yaşam sürmemize yardım eden ahlâk kaynağı olarak görse...