Burnun İçinde Geceleyen ve Ezan Duyunca Yellenerek Kaçan Şeytan

Burnun İçinde Geceleyen ve Ezan Duyunca Yellenerek Kaçan Şeytan

Hadis rivayetlerinde şeytanın garip halleri ile ilgili birtakım iddialar yer alır.

 

Şeytanın helâda insanların makatlarıyla oynadığı,[1]

 

namaz için çağrı yapıldığı vakit, şeytanın sesli sesli yellenerek oradan uzaklaştığı,[2]

 

uykudan uyanıldığı zaman üç kere sümkürülmesi gerektiği çünkü şeytanın, burnun içinde gecelediği söylenir.[3]

 

Bir başka rivayetteBütün gece sabaha kadar uyuyan bir adam için peygamberimizin: “Öyleyse o adamın kulaklarına -veya kulağına- şeytan işemiştir.”[4] dediği,

 

bir başka rivayette de “Biriniz uyuduğu zaman şeytan onun ense köküne üç düğüm atar. Her bir düğümü attığı yere, ‘Gecen uzun olsun, yat, uyu!’ diye eliyle vurur” dediği iddia edilmiştir.[5]

 

Yine hadislerde hoşlanmadığı bir rüya gören kişinin, sol tarafına üç defa tükürmesi ve şeytanın şerrinden üç defa Allah’a sığınarak yattığı tarafından öbür yanına dönmesi,[6]

 

Allah’ın hapşıranı sevdiği, fakat esneyeni sevmediği çünkü esnemenin şeytandan olduğu ve esnemesi gelen kişinin onu gücü yettiği kadar engellemeye çalışması çünkü biri esnediği zaman şeytanın ona güldüğü,[7]

 

bir başka rivayette de esneyen kişinin eliyle ağzını tutması aksi halde şeytanın o kişinin ağzına gireceği iddia edilir.[8]

 

Yine bir rivayette deRamazan ayı girdiğinde cennet kapılarının açıldığı, cehennem kapılarının kapandığı ve şeytanların bağlandığı iddia edilmiştir.[9]

 

Bir rivayette ise Hz. İsa dışında doğan tüm çocukların ağlamalarının sebebinin şeytanın gelip onları dürtmesi ve ağlatması olduğu iddia edilmiştir:

 

“Resulullah buyurdular ki: Âdemoğlundan doğduğu vakit, şeytanın dürtüp de ağlatmadığı kimse yoktur. Bundan sadece Meryem oğlu İsa hariçtir.”[10]

 

[1]        Ebu Davud, Taharet 19, (35).

[2]        Buhari, Ezan 4, Amel fi’s-Salat 18, Sehv 6, Bed’ü’l-Halk 11; Müslim, Salat 19, (389), Mesacid 83, (389); Ebu Davud, Salat 31, (516); Nesai, Ezan 30, (2, 21).

[3]        Buhari, Bed’ül-Halk 11, (6, 243); Müslim, Taharet 23, (238); Nesai, Taharet 73, (1, 67).

[4]        Buhari, Teheccüd 13, Bed’ü’l-Halk 11; Müslim, Müsafirin 205; Nesai, Kıyamü’l-leyl 5.

[5]        Buhari, Teheccüd 12, Bed’ü’l-Halk 11; Müslim, Müsafirin 207; Ebu Davud, Tatavvu 18; İbn Mace, İkamet 174.

[6]        Buhari, Tıbb 39; Müslim, Rü’ya 5; Ebu Davud, Edeb 88; İbn Mace, Ta’bir 4.

[7]        Buhari, Edeb 125, 128; Tirmizi, Edeb 7.

[8]        Müslim, Zühd 57, 58; Ebu Davud, Edeb 89.

[9]        Buhari, Savm 5, Bed’ul-Halk 11; Müslim, Sıyam 1, 2, 4, 5.

[10]       Buhari, Enbiya 44, Bed’ü’l-Halk 11, Tefsir, Al-i İmran 2; Müslim, Fezail 147, (2366).

 

Kaynak: Allah’a Öğretilen Din – Emre Dorman

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir