Burnun İçinde Geceleyen ve Ezan Duyunca Yellenerek Kaçan Şeytan

Hadis rivayetlerinde şeytanın garip halleri ile ilgili birtakım iddialar yer alır.

 

Şeytanın helâda insanların makatlarıyla oynadığı,[1]

 

namaz için çağrı yapıldığı vakit, şeytanın sesli sesli yellenerek oradan uzaklaştığı,[2]

 

uykudan uyanıldığı zaman üç kere sümkürülmesi gerektiği çünkü şeytanın, burnun içinde gecelediği söylenir.[3]

 

Bir başka rivayetteBütün gece sabaha kadar uyuyan bir adam için peygamberimizin: “Öyleyse o adamın kulaklarına -veya kulağına- şeytan işemiştir.”[4] dediği,

 

bir başka rivayette de “Biriniz uyuduğu zaman şeytan onun ense köküne üç düğüm atar. Her bir düğümü attığı yere, ‘Gecen uzun olsun, yat, uyu!’ diye eliyle vurur” dediği iddia edilmiştir.[5]

 

Yine hadislerde hoşlanmadığı bir rüya gören kişinin, sol tarafına üç defa tükürmesi ve şeytanın şerrinden üç defa Allah’a sığınarak yattığı tarafından öbür yanına dönmesi,[6]

 

Allah’ın hapşıranı sevdiği, fakat esneyeni sevmediği çünkü esnemenin şeytandan olduğu ve esnemesi gelen kişinin onu gücü yettiği kadar engellemeye çalışması çünkü biri esnediği zaman şeytanın ona güldüğü,[7]

 

bir başka rivayette de esneyen kişinin eliyle ağzını tutması aksi halde şeytanın o kişinin ağzına gireceği iddia edilir.[8]

 

Yine bir rivayette deRamazan ayı girdiğinde cennet kapılarının açıldığı, cehennem kapılarının kapandığı ve şeytanların bağlandığı iddia edilmiştir.[9]

 

Bir rivayette ise Hz. İsa dışında doğan tüm çocukların ağlamalarının sebebinin şeytanın gelip onları dürtmesi ve ağlatması olduğu iddia edilmiştir:

 

“Resulullah buyurdular ki: Âdemoğlundan doğduğu vakit, şeytanın dürtüp de ağlatmadığı kimse yoktur. Bundan sadece Meryem oğlu İsa hariçtir.”[10]

 

[1]        Ebu Davud, Taharet 19, (35).

[2]        Buhari, Ezan 4, Amel fi’s-Salat 18, Sehv 6, Bed’ü’l-Halk 11; Müslim, Salat 19, (389), Mesacid 83, (389); Ebu Davud, Salat 31, (516); Nesai, Ezan 30, (2, 21).

[3]        Buhari, Bed’ül-Halk 11, (6, 243); Müslim, Taharet 23, (238); Nesai, Taharet 73, (1, 67).

[4]        Buhari, Teheccüd 13, Bed’ü’l-Halk 11; Müslim, Müsafirin 205; Nesai, Kıyamü’l-leyl 5.

[5]        Buhari, Teheccüd 12, Bed’ü’l-Halk 11; Müslim, Müsafirin 207; Ebu Davud, Tatavvu 18; İbn Mace, İkamet 174.

[6]        Buhari, Tıbb 39; Müslim, Rü’ya 5; Ebu Davud, Edeb 88; İbn Mace, Ta’bir 4.

[7]        Buhari, Edeb 125, 128; Tirmizi, Edeb 7.

[8]        Müslim, Zühd 57, 58; Ebu Davud, Edeb 89.

[9]        Buhari, Savm 5, Bed’ul-Halk 11; Müslim, Sıyam 1, 2, 4, 5.

[10]       Buhari, Enbiya 44, Bed’ü’l-Halk 11, Tefsir, Al-i İmran 2; Müslim, Fezail 147, (2366).

 

Kaynak: Allah’a Öğretilen Din – Emre Dorman

Bir cevap yazın