Author: sorgulayan

Dinin Önem ve Gerekliliği 0

Dinin Önem ve Gerekliliği

Gariptir ki, modern insan bütün ruhi faktörleri realitenin haricinde bırakmıştır. Kendisine tamamen maddi bir çevre yaratmıştır. Bu çevre ise kendisine uygun değildir. Bu âlem onu soysuzlaştırıyor. Alexis Carrel, İnsanlar Uyanın, çev: Leylâ Yazıcıoğlu, Arif...

Kuran’da Din Adamlarının Yeri 0

Kuran’da Din Adamlarının Yeri

Yanlış İddia 13   Din adamları (imamlar, mollalar ve benzerleri) dinin muhafızlarıdır. Kutsal mesajın yorumlanmasında  onları  yegâne  otorite  olarak  görmeli  ve  alçakgönüllü  bir  tavırla   bize verdikleri bilgileri almalıyız. Din adamlarının doğruladığı hiçbir şeye karşı gelmemeliyiz...

”Bu Din Akıl Dini Değil, Nakil Dinidir” Eleştirisi 0

”Bu Din Akıl Dini Değil, Nakil Dinidir” Eleştirisi

Yanlış İddia 12   Din ile ilgili konularda “akıl”a yer yoktur. Kutsal mesajı ya da atalarımızın yorumlarını akıl ile anlama teşebbüsünde bulunmamalıyız. Bize düşen onların bizi yönlendirdikleri şeye mütevazı bir şekilde boyun eğmektir. Aklın,...

Kitap ve Hikmet Ne Demektir? 0

Kitap ve Hikmet Ne Demektir?

Yanlış İddia 11   Kuran, bazı ayetlerinde elçinin, Kitap’ın ve “hikmet”in (yani bilgeliğin) bilgisini vermekle görevli olduğunu belirtir. Kitap ile Kuran kastedilirken, hikmet ile Kuran dışında, okunmayan, peygambere verilmiş ve gelenek kitaplarında bulunan gizli...

Kuran’ı Anlamak İçin ”Esbab-ı Nuzül”ü (Ayetin İniş Sebebini) Bilmemiz Gerekir mi? 0

Kuran’ı Anlamak İçin ”Esbab-ı Nuzül”ü (Ayetin İniş Sebebini) Bilmemiz Gerekir mi?

Yanlış İddia 10                Kuran’ı anlamak için “esbab-ı nüzul”u (ayetin iniş sebebini) bilmeliyiz. Çünkü bir ayetin neden ve nasıl bir tarihsel arka plan ile vahiy edildiği konusunda bilgilenmeden...

”Vahy-i metluv” (Kuran’da yer alan) ve ”Vahy-i gayri metluv” (Kuran’da yer almayan vahiy) Meselesi 0

”Vahy-i metluv” (Kuran’da yer alan) ve ”Vahy-i gayri metluv” (Kuran’da yer almayan vahiy) Meselesi

Yanlış İddia 9   Vahiy iki türlüdür. Birincisi “vahy-i metluv” yani Kuran’da yer alan ve inananlara okunan vahiydir. İkinci tip vahiy ise “vahy-i gayri metluv”dur ki bu tip vahiy Kuran’da yer almaz. Bu ikinci...

Haşr Suresi 7-8. Ayetler ve Nisa Suresi 65. Ayetin incelenmesi 0

Haşr Suresi 7-8. Ayetler ve Nisa Suresi 65. Ayetin incelenmesi

Yanlış İddia 8   Haşr Suresi’nde şöyle buyurulmaktadır: “Elçi size ne verdiyse onu alın, sizi neden alıkoyduysa ondan da sakının.” O halde geleneklerin ve hadis külliyatının bize  öğreti olarak verdiklerini kabul etmeli, bizden yasakladıklarından...

Kuran’da Din İçin Gerekli Olan Her Şey Yazar mı? 0

Kuran’da Din İçin Gerekli Olan Her Şey Yazar mı?

Yanlış İddia 7   Kuran rehberlik için gereken her şeyi içermez. Dinle ilgili konularda kaynak olarak yeterli değildir.   Düzeltme 7   Şimdi ayetlere bakarak Allah’ın, Kuran’ı kullarına rehberlik için yeterli bir kaynak olarak...

İslam’da Kuran Dışında Bir Kaynak Var mıdır? 0

İslam’da Kuran Dışında Bir Kaynak Var mıdır?

Yanlış İddia 6   Peygambere Kuran dışında, ona benzer bir vahiy daha indirilmiştir. Kuran’a  benzeyen bu kaynak peygamberin davranışlarını içerir ve bu kaynak hadis kitaplarında bulunur.   Düzeltme 6   Allah, Kuran’a benzer ya...

Peygamberimizin Örnekliği İçin Kuran Yeter mi? 0

Peygamberimizin Örnekliği İçin Kuran Yeter mi?

Yanlış İddia 5   Ahzab Suresi 21. ayette şöyle denilmektedir: “Yemin olsun, Allah elçisinde sizin  için, Allah’ı ve âhiret gününü arzu edenlerle Allah’ı çok ananlara güzel bir örnek vardır.” (33:21). O halde geleneksel din...