Allah’ın Zaman Olduğu ve Ahirette Baldırını Açacağı İddiası

Allah’ın Zaman Olduğu ve Ahirette Baldırını Açacağı İddiası

Bir rivayette zamana sövülmemesi çünkü Allah’ın zaman olduğu iddia edilmiştir:

 

“Resulullah buyurdular ki: Allah Teâlâ Hazretleri şöyle dedi: ‘Âdemoğlu, zamana söverek beni üzüyor. Hâlbuki ben zamanım…”[1]

 

Yine bir başka rivayet de benzer şekilde gelmiştir:

 

“Resulullah buyurdular ki: ‘…Vay şu zamanın mahrumiyet hüsranına!’ diye kahırlı söz söylemeyin. Zira Allah’ın kendisi zamandır.”[2]

 

Genelde bu rivayetlerden kastedilen şeyin Allah’ın zamanın sahibi yani yaratıcısı olduğu iddia edilir. Oysa rivayetlerde bu şekilde bir ifade ve açıklama yoktur. Doğrudan Allah’ın zaman olduğu söylenmiştir. Oysa gerçekte her şey gibi zaman da Allah tarafından yaratılmıştır. Allah zamandır demek, zamanı Allah’a eş koşmak anlamına gelebilir ki bunun kabul edilmesi mümkün değildir.

 

Bir başka hadis rivayetinde ise:

 

Allah’ın ahirette peygamberlerimize kendini tanıtmak için bacağını açıp göstereceği ve yine ahirette Allah baldırını gösterince her mümin erkek ve kadının ona secde edeceği iddia edilmiştir.[3]

 

Allah ile ilgili bu türden yakışıksız ifadelerin kullanılması kabul edilemez. Aynı zamanda ahirette Allah’ın kendisini tanıtmasının ne demek olduğunu anlamak mümkün değildir. Din gününün sahibi ve her şeyin yaratıcısı olan Allah’ın böyle bir şeye ihtiyaç duymayacağını anlamak zor olmasa gerek.

 

[1]        Buhari, Edeb 101, Tefsir, Casiye 1, Tevhid 35; Müslim, Elfaz 2, (2246); Ebu Davud, Edeb 181, (5274).

[2]        Buhari, Edeb 101; Müslim, Elfaz 516, (2246, 2247); Ebu Davud, Edeb 81, (4974).

[3]        Buhari, Tefsir, Nun vel-Kalem 2, Tefsir, Nisa 8, Tevhid 24; Müslim, İman 302, (183).

 

Kaynak: Allah’a Öğretilen Din – Emre Dorman

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir