Allah Her Canlıyı Çiftler Halinde mi Yaratmıştır ?

Allah Her Canlıyı Çiftler Halinde mi Yaratmıştır ?

Sorunun Detayı:

Zariyat suresinin 49. ayetinde şöyle yazıyor: ”Her şeyden de çift çift yarattık ki, düşünüp öğüt alasınız”

Bu ayete göre bakteri gibi eşeysiz üreyen (yani çiftlerden oluşmayan) canlılar ne olacak ? Bu ayet bilimle çelişmiyor mu ?

Ateistlerin iddiası:
Zariyat suresinin 49. ayeti bilimsel olarak hatalıdır. Bu ayette her canlının çiftler halinde yaratıldığı söyleniyor ve bugün biz her canlının çiftlerden oluşmadığını biliyoruz.

Cevap:

Bu ayette bir hata yoktur. Bazıları bu ayeti bilerek çarpıtmaktadır bazıları ise gerçektende dikkatli bakmadıkları için bu ayette hata olduğunu sanmaktadırlar. Ayetteki detaylara dikkat etmek çok önemli.
Bu ayette canlı kelimesi kesilinkle geçmemektedir (ne meallerde ne de Arapçasında). Canlıyı Arapçada ifade eden kelime ”hayyin” dir. Bu kelime mesela enbiya suresinin 30. ayetinde geçmektedir. Zaten Türkçedeki ”hayat” kelimesi Arapça kökenli bir kelimedir ve aynı kökten gelmektedir.
Halbuki zariyat suresinin 49. ayetinde ”her şey” (min kulli şey’in) diye geçiyor. Allah ”her şeyi çiftler halinde yarattık” diyor. Eğer ayette canlı kast edilmiş olsaydı bu tıpkı başka ayetlerde geçtiği gibi açıkça yazardı. Demek ki Allah burda başka bir şeyi kast ediyor. Allah bu ayette genel olarak her şeyi kast ediyor. Her şey maddeden oluştuğu için bu ayet maddeden bahsediyor.
Bir başka ayette maddenin kast edildiği daha rahat anlaşılmaktadır. Yasin suresinin 36. ayetinde Allah şöyle buyuruyor:
”Yerin bitirdiklerinden, kendi cinslerinden ve daha bilmedikleri nice şeylerden türlü çiftleri yaratan Allah münezzehtir.”
Bu ayet 1400 yıl önce ilerde öğreneceğimiz çiftlerden bahsediyordu. Bugün bilimin ilerlemesiyle maddenin çiftlerden oluştuğu bilinmektedir. Çiftlerden oluşmayan canlılar da maddeden oluştuğu için bu ayette bir hata sözkonusu değildir.
Belki bazılarınız Allah maddeyi kast ettiğini daha açık bildiremez miydi diyecektir. Mesela maddeyi daha iyi ifade eden bir kelime ”zerre”dir. Fakat bu ayette zerre kelimesinin kullanılması daha iyi bir şey değildir çünkü zerre kullanımı ayetin tüm çağlara hitap etmesine terstir.  Zerre ”tasavvur edilebilecek en küçük şey” anlamına geliyor. Eğer Allah en küçük şeyleri çiftler halinde yarattık deseydi bu o günkü insanlara saçma gelebilirdi. Kur’an o günkü insanlara mantıklı gelmesi gerektiği gibi bu günkü insanlara da mantıklı gelmesi gerekir. Bu yüzden ”her şey” ifadesi daha doğru bir ifadedir.
Örneğin nebe suresinin 8. ayetinde olduğu gibi neyin spesifik olarak çiftler halinde yaratıldığını bahseden ayetler de vardır. O ayette mesela insanların çiftler olarak yaratıldığı bahsedilmektedir.

Eğer Kuranın ”yazarı” bütün canlıların çiftlerden oluştuğunu düşünmüş olsaydı ”her canlıyı çift çift yarattık” tarzında bir ifadeye yer verirdi. Böyle bir ifade olmadığına göre bu geçersiz bir iddiadır.

Bu ayetin maddeden bahsettiği aslında mantıklı düşündüğümüzde de anlaşılıyor. Bu ayeti peygamber yazmış ise ve madde kast edilmiyorsa ”her şey” ifadesine bir kaya parçası da dahildir. Peki peygamberin bir kaya parçası için de ”çiftler halinde yarattık” demesi mantıklı mıdır ? Bir insan o tarihte neden böyle bir şey demiş olsun ?

Bu ifadeye göre cansız maddeler için de ”çiftler halinde yarattık” denmiş oluyor. O tarihe göre böyle bir şey demek mantıklı mıdır ?

Sonuç

Söz konusu ayet canlıdan değil maddeden bahsetmektedir. Bugün maddenin çiftlerden oşuştuğu bilinmektedir. Eşeysiz üreyen canlılar da maddeden oluştuğuna göre bu ayette bilime aykırı herhangi bir unsur yoktur.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir