Abdestliyken Uyuyan Kişinin Abdest Alması Gerekir Mi?

Yine abdestli olarak uyuyan kişinin uyandığında namaz kılabilmek için abdest almasına gerek olup olmadığı konusunda da farklı rivayetler görmek mümkündür. Örneğin bir rivayette:

 

“Resulullah’ın ashabı uyurlar, sonra abdest almadan namaz kılarlardı.”[1]

 

denilmekte ama buna rağmen yine aynı kaynaklarda geçen bir diğer rivayet peygamberimizin:

 

“Gözler, halkanın bağıdır, öyleyse uyuyan abdest alsın.”[2]

 

dediği iddia edilmektedir. Başka bir rivayette ise peygamberimizin bir gün secde halinde horlayıncaya kadar uyuduğu sonra kalkıp abdest almadan namaz kıldığı söylenmiştir.[3]

 

 

[1]        Müslim, Hayz 125, (376); Ebu Davud, Taharet 80, (200); Tirmizi, Taharet 58, (78).

[2]        Ebu Davud, Taharet 80, (203).

[3]        Tirmizi, Taharet 57, (77); Ebu Davud, Taharet 80, (202); Nesai, Ezan 41 (2, 30).

 

Kaynak: Allah’a Öğretilen Din – Emre Dorman

Bir cevap yazın